Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeLISTENING What would happen if all the coral reefs died off?

[MP3] What would happen if all the coral reefs died off?

 

Coral reefs are filled with colorful ocean life but they’re in danger of dying off. The planet has already lost 50% of its coral in the last 30 years. If the rest go, the consequence would be dire.

 

Sea life has the most to lose. Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor but they provide an essential ecosystem for a quarter of all marine life. One of these creatures – a type of sea slug – is actually an important ingredient in certain cancer-fighting compounds. In fact, some estimates predict (that) we are 300 to 400 times more likely to find new drugs from coral reef ecosystems than land-based ones. But that’s only if they survive the next century.

 

In addition to breakthrough medicines, over half a billion people depend on these reefs for food and work. Almost 1/5 of the world’s protein comes from seafood with people eating on average 50 lbs per year. The US fishing industry supports 1.5 million jobs alone, nearly a quarter of what the US meat and poultry industry employs. Without reefs, billions of sea life creatures would suffer; millions of people would lose their most significant food source; and economies would take a major hit.

 

But it’s not just about the jobs. Coral reefs attract tourists to more than 100 countries and territories worldwide. These tourists spend billions of dollars diving into the underwater landscapes. Without these attractions, economists estimate that coastal tourism would drop more than 9%, which is equivalent to about $36 billion.

 

These reefs also provide protection to the tourist-reliant coastlines. They act as natural barriers, cancelling out 97% of a wave’s strength and protecting more than 200 million people. Building seawalls for the same protection costs $2.5 million per mile.

 

But today humans are putting these all at risk. Rising ocean temperature and pollution stress the coral, which can kill entire coral ecosystems within just a few months. Half of the US Caribbean coral died in one massive bleaching event back in 2005. If we do nothing to cool the oceans, the planet’s remaining coral could be all wiped out.

 

WORD BANK:

coral reef /ˌkɒr.əl ˈriːf/ (n): rặng san hô

die off (v): tuyệt chủng

dire /daɪər/ (adj): thảm khốc

consequence /ˈkɒn.sɪ.kwəns/ [B1] (n): hậu quả

sea slug /siː slʌɡ/ (n): sên biển

ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/ [B1] (n): thành phần

breakthrough /ˈbreɪk.θruː/ [B2] (n): đột phá

poultry /ˈpəʊl.tri/ (n): gia cầm

take a major hit (expression): chịu một tác động lớn

alone (adj): chỉ riêng

territory /ˈter.ɪ.tər.i/ [B2] (n): vùng lãnh thổ

costal (adj): ven biển

equivalent to /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ [C1] (adj): tương đương với

act as sth [B2] (n): có tác dụng như điều gì

cancel sth out (v): triệt tiêu, giảm tác động của cái gì

seawall /ˌsiːˈwɔːl/ (n): đê biển

put sth at risk (v): đặt cái gì trước rủi ro

entire /ɪnˈtaɪər/ [B2] (adj): toàn bộ

massive (adj): hàng loạt, lớn

wipe out /waɪp/ (v): quét sạch, xóa sổ

coral reef bleaching (n): hiện tượng tẩy trắng san hô – hiện tượng san hô chết đi và để lại “xương trắng” dưới đáy biển

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.net/ZMxPjn

TẢI FILE MP3 CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.net/O2x97S1C


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular