Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateWhen kitchen mishaps turn trendy

When kitchen mishaps turn trendy

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

With nearly everyone confined at home during the Covid-19 pandemic, stress levels have found an outlet via a Facebook group that features kitchen mishaps.

 

The spread of Covid-19 has forced more and more people in Vietnam to stay home. Students haven’t gone to school for two months. Businesses have turned to remote operation and restaurants have closed since the 15-day social distancing campaign commenced on April 1. Under such conditions, the pressure of being stuck at home is sure to build.

 

For this reason, Christopher Dinh from Hanoi created a Facebook page to showcase the most entertaining kitchen and household mishaps. The newly established group has attracted 450,000 members in just three days.

 

“I truly feel ‘at home’ in this group”, said Huynh Hang, 38, from Quang Ngai. As a mother of three, she often feels overwhelmed with housework. The group helps her connect with others through common funny “kitchen fails” that help ease social pressures.

 

Last weekend, 30-year-old Kim Huyen, also from Hanoi, tried cooking noodle soup, which her 2-year-old daughter simply refused to eat.

 

Hanoian Thu Huyen, 33, managed to kill-off he husband’s spring roll craving. Many Facebookers told her the dish resembled “Incredible Hulk”, or “Soldiers that just got out of the jungle with worn-out clothes.”

 

Stuffed squid by Ngoc Diem, 25-year-old from Binh Duong, attracted 25,000 likes. “These are exploding squid,” netizens commented.

 

Hanoian Ha Giang was named “Masterchef” for her caramel delight, one observer stating: “Gotta remove this memory each time I eat caramel.”

 

During social distancing period, the husband of Nguyen Loan from Hanoi tried to impress his family with dumplings, with totally mashed up results.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/life/trend/when-kitchen-mishaps-turn-trendy-4083720.html

WORD BANK:

confine /kənˈfaɪn/ [C2] (v): giam nhốt

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

outlet /ˈaʊt.let/ (n): lối thoát, lối ra

feature /ˈfiː.tʃər/ [B2] (v): có cái gì là đặc điểm quan trọng/chính

mishap /ˈmɪs.hæp/ [C2] (n): tai nạn

social distancing /ˈsəʊ.ʃəl ˈdɪs.tən.sɪŋ/ (n): hạn chế tiếp xúc xã hội

commence /kəˈmens/ [C2] (v): bắt đầu

overwhelm /ˌəʊ.vəˈwelm/ (v): làm choáng ngợp

ease /iːz/ (v): làm giảm bớt (áp lực)

kill off /kɪl/ (v – informal): phá hủy, loại bỏ

spring roll /ˌsprɪŋ ˈrəʊl/ (n): món chả cuốn

craving /ˈkreɪ.vɪŋ/ [C2] (n): sự thèm khát

resemble /rɪˈzem.bəl/ [C1] (v): trông giống như

jungle /ˈdʒʌŋ.ɡəl/ [B2] (n): rừng rậm

worn-out /ˌwɔːn ˈaʊt/ (adj): sờn rách

stuff /stʌf/ (v): nhồi

squid /skwɪd/ (n): con mực

netizen /ˈnet.ɪ.zən/ (n): cư dân mạng

delight /dɪˈlaɪt/ [B2] (n): sự hứng thú, khoái cảm

dumpling  /ˈdʌm.plɪŋ/ (n): bánh bao

mashed up /mæʃt/ (adj): nát bét


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular