Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedWhy is Vietnam worried about Cambodia’s Mekong canal project?

Why is Vietnam worried about Cambodia’s Mekong canal project?

[Reading level: C1 – Advanced]

On December 11, 2023, Cambodian Prime Minister Hun Manet met with his Vietnamese counterpart Pham Minh Chinh on an official visit to Vietnam’s capital Hanoi. During the two-day visit, the two sides engaged in discussions over such issues as defense, border affairs, trade, and education. They also signed cooperation agreements in the fields of science and trade.

 

 

During his talks with Manet, Chinh expressed his concern over Cambodia’s Funan Techo Canal project. He was worried that the project would negatively affect the environment and the water system of the Mekong River, especially the downstream water flow from Cambodia to Vietnam. In response, Hun Manet reassured him that the preliminary studies on the project indicated that the environmental impacts on Vietnam would be minimal.

 

A schoolboy walks on the bed of a canal, which has run dry, in Tran Van Thoi District of Ca Mau Province in the Mekong Delta, March 2024. – Một cậu học sinh đi trên lòng kênh đã cạn nước ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, tháng 3/2024.

The Funan Techo project, estimated to cost around $1.7 billion, is an artificial canal that will connect Cambodia’s seaports in the southwest to the Mekong River. The 180-kilometer-long canal will connect the coastal province of Kep to the existing Takeo Canal of the Mekong River via a system of lock gates. This will essentially create a waterway linking the capital Phnom Penh to the coast and more importantly the country’s only deep-sea port at Sihanoukville. This mega project is among the priority infrastructure projects promulgated by Hun Manet’s government since it took office in August. A feasibility study for the project has now been completed and the Cambodian government estimates that it will take four years to complete. If successful, it will reduce the cost of hauling goods from the deep-sea port to the capital and vice versa.

 

A man joins his neighbors in Go Cong Dong District of the Mekong Delta’s An Giang Province to get water from a tanker for daily use as the delta suffers from a severe fresh water shortage and salt intrusion, April 2024. – Một người đàn ông cùng hàng xóm ở huyện Gò Công Đông, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long đi lấy nước từ xe bồn để sử dụng hàng ngày vì vùng đồng bằng đang thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn nghiêm trọng, tháng 4 năm 2024.

Chinh’s expressed concerns were viewed negatively by many Cambodian commentators and political figures, who claimed that his concern was not genuine and was more political-economic than environmental. The Khmer-language broadcaster Radio France Internationale quoted some Cambodian political and social commentators as saying that Vietnam was unhappy with Cambodia for pushing ahead with the project. Channeling old fears of Vietnam’s undue influence over Hun Manet’s Cambodian People’s Party, some suggested that Cambodia, as Vietnam’s “client state,” needed to inform and “appease” its patron Vietnam by informing it about every step of the plan. Another commentator went as far as to suggest that Vietnam was worried that China might use this canal to advance its military ambitions in the region.

 

Contrary to these claims, the reality is more mundane: Vietnam’s concern over Cambodia’s mega canal project is mostly economic in nature. For one thing, it is possible that the project could cause downstream environmental issues for Vietnam, affecting fisheries and agriculture in the Mekong Delta. For another, the Funan Techo Canal will reduce Cambodia’s dependence on Vietnam for maritime transportation. In 2016, the Japan International Cooperation Agency published a report revealing that Phnom Penh relies on Vietnam’s ports for transporting its garment exports and raw material imports.

 

Cambodia has two important ports: Sihanoukville Autonomous Port in the southwest and the Phnom Penh Autonomous Port on the Mekong River. The two ports link via National Road 4 (and the newly constructed Expressway E4) and the dilapidated southwest rail line. However, there is no waterway connecting the two ports, and currently, goods must be transported from Phnom Penh to Sihanoukville Autonomous Port and vice versa by road and rail, which are costly and slow. That is where Vietnam comes in. Phnom Penh is home to half of the factories in Cambodia’s garment sector – its most important manufacturing sector.

 

The city has a waterway connection to Vietnam’s ports via the Mekong River. Thus, the garment exports are usually shipped on motorized barges from Phnom Penh Autonomous Port to ports around Ho Chi Minh City (usually Cat Lai Port and Cai Mep Port). The same applies to Phnom Penh’s imports of raw materials for its garment industry. It is cheaper to ship goods via Vietnam to Phnom Penh than it is to transport them via rail or road from Sihanoukville.

 

The shipment between Cambodia and Vietnam via the Mekong River and its tributaries was facilitated by the Treaty on Waterway Transportation, which the two nations signed in 2009, and which granted each other’s vessels the “most favored nationstatus. This has streamlined immigration and customs procedures; it has also deepened Cambodia’s economic dependence on Vietnam.

 

 

The Funan Techo Canal will basically close the missing link between Phnom Penh and the Sihanoukville Autonomous Port. This will allow for the easy transport of goods between the two ports in Phnom Penh and Sihanoukville, and reduce Cambodia’s reliance on Vietnamese ports. ​​ This is what Prime Minister Hun Manet has recently referred to as “breathing through our own nose.” When the Funan Techo Canal is finished, Vietnam will certainly lose the economic gain and influence it has enjoyed – and this is most likely explains the Vietnamese prime minister’s concerns.

 

Source: https://thediplomat.com/2024/01/why-is-vietnam-worried-about-cambodias-mekong-canal-project/#:~:text=For%20one%20thing%2C%20it%20is%20possible%20that%20the,reduce%20Cambodia%E2%80%99s%20dependence%20on%20Vietnam%20for%20maritime%20transportation.

WORD BANK:

counterpart /ˈkaʊn.t̬ɚ.pɑːrt/ [C1] (n): người đồng cấp

affair /əˈfer/ [B2] (n): sự vụ, vấn đề

canal /kəˈnæl/ [B1] (n): kênh đào

downstream / ˌdaʊnˈstriːm/ (adj, adv): hạ lưu

reassure /ˌriː.əˈʃʊr/ [C1] (v): trấn an

preliminary /prɪˈlɪm.ə.ner.i/ [C1] (adj): sơ bộ

indicate /ˈɪn.də.keɪt/ [B2] (v): chỉ ra, cho thấy

artificial /ˌɑːr.t̬əˈfɪʃ.əl/ [B2] (adj): nhân tạo

lock gate (n): cửa âu

promulgate /ˈprɑː.məl.ɡeɪt/ (v – formal): ban hành, đưa ra

take office (v): nhậm chức

feasibility /ˌfiː.zəˈbɪl.ə.t̬i/ (n): tính khả thi

haul /hɑːl/ (v): vận chuyển (bằng đường bộ)

and vice versa /ˌvaɪ.sə ˈvɝː.sə/ [C1] (expression): và ngược lại

commentator /ˈkɑː.mən.teɪ.t̬ɚ/ (n): nhà bình luận

figure /ˈfɪɡ.jɚ/ (n): nhân vật

genuine /ˈdʒen.ju.ɪn/ [B2] (adj): thực sự

quote /kwoʊt/ [C1] (v): dẫn lời

channel sth /ˈtʃæn.əl/ (v): chỉ ra điều gì

undue /ʌnˈduː/ [C1] (adj – formal): quá mức

client state /ˌklaɪ.ənt ˈsteɪt/ (n): quốc gia sân sau

appease /əˈpiːz/ (v): xoa dịu

patron /ˈpeɪ.trən/ (n): người bảo trợ

advance /ədˈvæns/ (v): thúc đẩy

mundane /mʌnˈdeɪn/ [C1] (adj): trần tục

fisheries /ˈfɪʃ.ɚ.iz/ (n): nghề cá

garment /ˈɡɑːr.mənt/ [C1] (n): hàng may mặc

autonomous /ɑːˈtɑː.nə.məs/ (adj): tự trị

dilapidated /dɪˈlæp.ə.deɪ.t̬ɪd/ (adj): xuống cấp

motorized /ˈmoʊ.t̬ə.raɪzd/ (adj): có động cơ

barge /bɑːrdʒ/ (n): sà lan

tributary /ˈtrɪb.jə.ter.i/ (n): nhánh

facilitate sth /fəˈsɪl.ə.teɪt/ (v – formal): tạo điều kiện thuận lợi cho cái gì

treaty /ˈtriː.t̬i/ [C2] (n): hiệp ước

grant sb sth /ɡrænt/ [B2] (v): trao cho ai cái gì

vessel /ˈves.əl/ (n): tàu thuyền

most favored nation status (n): quy chế tối huệ quốc

streamline sth /ˈstriːm.laɪn/ (v): đơn giản hóa cái gì

immigration /ˌɪm.əˈɡreɪ.ʃən/ [B2] (n): nhập cảnh

customs /ˈkʌs.təmz/ (n): hải quan

procedure /prəˈsiː.dʒɚ/ [B2] (n): thủ tục


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular