Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine

Why it pays to work less

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Your boss may disagree, but working fewer hours could be better for you and your company

 

Do you think you work too hard? You’re not alone. But leaving the office earlier can bring more benefits than just additional time for one’s personal life. Data from the OECD, a club of rich countries, tell a positive story about its impact on your efficiency at work.

 

The graph below shows the relationship between productivity (GDP per hour worked) and annual working hours. More productive workers put in less time at the office.

 

For instance, the Greeks are some of the most hardworking in the OECD, putting in over 2,000 hours a year on average. Germans, on the other hand, are comparative slackers, working about 1,400 hours each year. But German productivity is about 70% higher.

 

What’s going on here? It may show that people who work fewer hours are more productive. If you are forced to be in the office for 12 hours straight, you may get distracted from completing the task at hand; but if you know you can only be there for seven, you might be more focused. Workers who take it easy may also be less stressed. These ideas are not new. Adam Smith reckoned that: “[T]he man who works so moderately as to be able to work constantly, not only preserves his health the longest, but in the course of the year, executes the greatest quantity of works.”

 

It may also be a question of economic development. In richer countries, people are more productive (they have more capital employed per worker, better infrastructure and better governance) which means that they can achieve higher output in a given amount of time.

 

There are aberrations, of course. Americans are relatively productive and work relatively long hours. And within the American labour force, hours worked by the rich have risen while hours worked by the poor have fallen.

 

Overall, though, maybe we should be more self-critical about how much we work. Not only is it good for the soul; it may be more efficient.

 

Source: https://www.1843magazine.com/ideas/the-daily/why-it-pays-to-work-less?fbclid=IwAR1F1bHOIQV9XSNDnQZ1H1p6x-j_qLh1xbQPg9sx7GWDulflCJNAvO9SmUY

WORD BANK:

productive /prəˈdʌk.tɪv/ [B2] (adj): hiệu quả

comparative /kəmˈpær.ə.tɪv/ (adj): tương đối

slacker /ˈslæk.ər/ (n): người lười, người làm ít giờ

productivity /ˌprɒd.ʌkˈtɪv.ə.ti/ [C1] (n): năng suất

reckon /ˈrek.ən/ (v): cho rằng

moderately /ˈmɒd.ər.ət.li/ [C2] (adv): trung bình

constantly /ˈkɒn.stənt.li/ [B2] (adv): liên tục

preserve /prɪˈzɜːv/ [B2] (v): bảo vệ, giữ, duy trì

execute /ˈek.sɪ.kjuːt/ [C2] (v): thực hiện, tiến hành

governance /ˈɡʌv.ən.əns/ (n): quản trị

aberration /ˌæb.əˈreɪ.ʃən/ (n): ngoại lệ, thứ đi ngược lại với xu hướng

relatively /ˈrel.ə.tɪv.li/ (adv): tương đối


 

NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular