Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateWhy tilting a beer glass to avoid foam actually makes you bloated

Why tilting a beer glass to avoid foam actually makes you bloated

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

If you’ve ever tried your hand at bartending only to realise you are unable to pour a beer without forming a head of foam – you are in luck.

 

A beer sommelier has revealed to Business Insider the proper way to pour a beer – and it turns out that a head of foam is actually a good thing when enjoying a nice cold one.

 

According to Max Bakker, the first and only Master Cicerone in New York – a certification which means he has an exceptional understanding of all things beer related – without that collar of foam, a beer is not a beer at all.

 

And beer bloat is actually the result of pouring a beer incorrectly – or pouring a beer with minimal foam.

 

According to Max, carbon dioxide that has not been released into a glass when pouring a beer, which is what happens when you pour beer into a tilted glass slowly, has a disastrous effect when it settles in your stomach.

 

This slow-pour means the CO2 has nowhere to go – which leads to bloating when the liquid is disturbed in your stomach and the remaining carbon dioxide is released – especially once you add food to the mixture.

 

The solution? Pouring a beer down the side of a glass with vigour.

 

Pouring a glass of beer incorrectly leads to bloating. – Rót bia không đúng cách dẫn đến đầy hơi.

This method of pouring a beer ensures that the CO2 is broken out into the glass – meaning the bloating that occurs when drinking a beer that was not poured properly doesn’t happen.

 

So before you try to send back a beer for having too much foam, remember that the foam is actually protecting you from feeling full and uncomfortable.

 

The correct way to pour beer is by tilting the glass and pouring with vigour. – Cách rót bia đúng cách là nghiêng ly và rót mạnh.

 

The foam always turns into beer anyway, according to Max.

 

And the foam is where “you will taste the sweetness of the malt and the bitterness of the hops” as well as protect the integrity of the beer aroma.

 

Source: https://www.independent.co.uk/life-style/beer-foam-tilt-bloated-explanation-a8142506.html?fbclid=IwAR3uiW8DrT6W6fQRn4cHYSuTX18CrJg1Bq99GaI6MAwKUedMv9KoMvvd7xI

WORD BANK:

bartending /ˈbɑːˌten.dɪŋ/ (n): nghề pha chế

foam /fəʊm/ (n): bọt

sommelier /sɒmˈel.i.eɪ/ (n): người phục vụ và đưa ra lời khuyên về rượu bia

proper /ˈprɒp.ər/ [B1] (adj): đúng cách, phù hợp, hợp lý

it turns out that (expression): hóa ra là

exceptional /ɪkˈsep.ʃən.əl/ [B2] (adj): đặc biệt

bloating /ˈbləʊ.tɪŋ/ (n): chứng đầy hơi

tilt /tɪlt/ (v): nghiêng

disastrous /dɪˈzɑː.strəs/ [C1] (adj): tai hại

disturb /dɪˈstɜːb/ (v): làm xáo trộn

vigour /ˈvɪɡ.ər/ (n): sức sống, sức mạnh

malt /mɒlt/ (n): mạch nha

bitterness /ˈbɪt.ər.nəs/ (n): vị đắng

hop /hɒp/ (n): hoa bia

integrity /ɪnˈteɡ.rə.ti/ [C2] (n): tính toàn vẹn

aroma /əˈrəʊ.mə/ (n): mùi thơm


 

ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular