World map of Billionaires 2020

0
2031

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The coronavirus has affected people from all walks of life–including those worth more than $1 billion. As global markets are in flux, the net worth of the world’s richest people has fluctuated to the point where many of them have lost the title of “billionaire.” Our new visualization takes the most recent data from Forbes to illustrate how many billionaires there currently are in each country, as well as the size of their cumulative net worth.

 

The visualization and trends are based on the Forbes 2020 World’s Billionaires List. The map above shows how many billionaires are in each country, as labeled by the large white number. Each country in the map is composed of little dots, with each dot representing one billionaire. The size of each country is also proportional to the total wealth of billionaires in that country. For example, both Malaysia and Mexico have 12 billionaires, but Mexico appears bigger on the map because the net worth of Mexican billionaires ($103 billion) is more than twice as much as Malaysian billionaires ($44.7 billion). Countries are also color-coded by region, as expressed in the map legend.

 

Top 10 Countries with the Most Billionaires

  1. United States: 614
  2. China: 388
  3. Germany: 107
  4. India: 102
  5. Russia: 99
  6. Hong Kong: 67
  7. Brazil: 45
  8. United Kingdom: 45
  9. Canada: 44
  10. France: 39

Not surprisingly, the U.S. and China, the two largest economies, are home to about half of the world’s billionaires. Even though billionaires’ net worth has taken a hit recently, millionaires and billionaires in the U.S. are set to reap more than 80% of the benefits from a change to the tax law Republicans put in the coronavirus economic relief package. This represents a continuation of recent tax laws that have favored the ultra-wealthy. For example, the 2017 Tax and Job Cuts Act reduced corporate tax rates and the top income tax bracket. As a result, in 2018 the super-rich paid a lower tax rate than the bottom 50% of earners.

 

Source: https://howmuch.net/articles/world-map-of-billionaires-2020

WORD BANK:

people from all walks of life (idiom): mọi người từ mọi tầng lớp

in flux /flʌks/ (adj): liên tục thay đổi

title /ˈtaɪ.təl/ [B1] (n): danh hiệu

visualization /ˌvɪʒ.u.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/ (n): diểu diễn trực quan

illustrate /ˈɪl.ə.streɪt/ [B2] (v): minh họa

cumulative /ˈkjuː.mjə.lə.tɪv/ (adj): tích lũy

label /ˈleɪ.bəl/ [B1] (n, v): nhãn, dán nhãn

be composed of sth /kəmˈpəʊzd/ (v): bao gồm

proportional to sth /prəˈpɔː.ʃən.əl/ (adj): tỷ lệ thuận với cái gì

legend /ˈledʒ.ənd/ (n): phần giải thích trên bản đồ, biểu đồ

reap benefit /riːp/ [C2] (v): hưởng lợi

economic relief package /iː.kəˈnɒm.ɪk rɪˈliːf ˈpæk.ɪdʒ/ (n): gói cứu trợ kinh tế

favor /ˈfeɪ.vər/ (v): ủng hộ

corporate tax /ˈkɔː.pər.ət tæks/ (n): thuế suất doanh nghiệp

tax bracket / tæks ˈbræk.ɪt/ (n): khung thuế


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here