Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedWorld’s tallest wooden skyscraper planned in Tokyo

World’s tallest wooden skyscraper planned in Tokyo

[Reading level: C1 – Advanced]

A Japanese company is planning to build the world’s tallest wooden skyscraper with 90 percent of the building made of wood.

 

Sumitomo Forestry says its wooden high-rise – dubbed the W350 – will be 350 meters tall and the planned structure will be a hybrid of mostly wood and steel.

 

The 70-storey building, expected to be built in Tokyo, will comprise of stores, offices, hotels and private homes, the company noted in plans released earlier in February.

 

Sumitomo Forestry, which notes on its website that “happiness grows from trees,” said it aimed to create environmentally-friendly, timber-utilizing cities which “become forests through increased use of wooden architecture for high-rise buildings.”

 

Building with wood is still not cheap, however.

 

Using 185,000 cubic meters of timber, the building is expected to cost around 600 billion Japanese yen ($5.6 billion) which is twice the amount of a conventional high-rise building constructed with current technology.

 

However, the company believed that those costs would come down as timber became a more-frequently used material: “Going forward, the economic feasibility of the project will be enhanced by reducing costs through technological development.”

 

Currently the tallest wooden building is 18-storeys high (53 meters) and serves as accommodation for students at the University of British Colombia.

 

Brock Commons, University of British Columbia – currently the world’s tallest wooden building – Tòa nhà Brock Commons, Đại học British Columbia – hiện là tòa nhà gỗ cao nhất thế giới.

Greenery will feature heavily in the building from Sumitomo Forestry with foliage connecting from the ground to top floors offering “a view of biodiversity in an urban setting.”

 

The building plans show balconies that continue around all four sides of the building, giving a space “in which people can enjoy fresh outside air, rich natural elements and sunshine filtering through foliage.”

 

With earthquakes not unusual in Japan, the building will incorporate a structural system composed of braced tubes made from columns, beams and braces “to prevent deformation of the building due to lateral forces such as earthquakes or wind.”

 

Being a timber building, the risk of fire would seem an obvious concern, but the material’s sensitivity to moisture (and potential for warping and distortion) is also a consideration. Sumitomo Forestry said it would “make every effort to further enhance fire and seismic resistance.”

 

Wooden cities – Các thành phố bằng gỗ

The concept for the building has been prepared primarily at Tsukuba Research Institute, Sumitomo Forestry’s research and development facility.

 

The institute is looking at the “expanding possibilities for wooden buildings as a road map for future technology, such as the development of building methods, environmentally-friendly technologies, and trees that become resources and building materials,” the company said.

 

Sumitomo Forestry can trace its origins in the timber industry back to 1691 and the W350 building is planned to mark the company’s 350th anniversary in 2041.

 

The company notes that forests cover approximately two thirds (68.5 percent) of Japan’s land area. This puts it at second place among OECD member countries, behind Finland.

 

However, the self-supply rate for domestically-produced timber is only at around 30 percent, the company states, and Japan’s forests are at risk due to insufficient maintenance.

 

“Although the large amounts of Japanese cedar and Japanese cypress planted after the Second World War have now reached the time for harvesting, they are being left in an un-maintained state as devastation of our domestic forests continues. It is crucial to use these trees and replant them after harvesting to encourage sustainability of forests,” the company said.

 

Source: https://www.cnbc.com/2018/02/20/worlds-tallest-wooden-skyscraper-japan.html

WORD BANK:

dub /dʌb/ (v): đặt tên

hybrid /ˈhaɪ.brɪd/ (n): sự kết hợp

timber /ˈtɪm.bər/ [C2] (n): gỗ

utilize /ˈjuː.təl.aɪz/ (v): sử dụng

feasibility /ˌfiː.zəˈbɪl.ə.ti/ (n): tính khả thi

greenery /ˈɡriː.nər.i/ (n): cây xanh

foliage /ˈfəʊ.li.ɪdʒ/ (n): tán lá

filter /ˈfɪl.tər/ [C2] (v): lọc

brace /breɪs/ (v, n): giằng

beam /biːm/ [B2] (n): dầm

deformation /ˌdiː.fɔːˈmeɪ.ʃən/ (n): sự biến dạng

lateral /ˈlæt.ər.əl/ (adj): bên

sensitivity /ˌsen.sɪˈtɪv.ə.ti/ [C1] (n): độ nhạy

moisture /ˈmɔɪs.tʃər/ (n): độ ẩm

warp /wɔːp/ (v): cong vênh

distortion /dɪˈstɔː.ʃən/ (n): sự méo mó

seismic /ˈsaɪz.mɪk/ (adj): thuộc về địa chấn

resistance to sth /rɪˈzɪs.təns/ [C2] (n): khả năng kháng cự lại điều gì

road map /ˈrəʊd ˌmæp/ (n): định hướng

insufficient /ˌɪn.səˈfɪʃ.ənt/ [C1](adj): không đầy đủ

cedar /ˈsiː.dər/ (n): cây tuyết tùng

cypress /ˈsaɪ.prəs/ (n): cây bách

harvest /ˈhɑː.vɪst/ [B2] (v): thu hoạch

devastate/ˈdev.ə.steɪt/ (v): tàn phá

sustainability /səˌsteɪ.nəˈbɪl.ə.ti/ [C2] (n): sự bền vững


 

ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular