Your next rental car could be a Porsche

0
951

You don’t have to own a Porsche to drive one.

Bạn không cần phải sở hữu một chiếc Porsche để có thể được lái [dòng xe] này.

Since 2012, Porsches have been available to rent on Turo, a company that helps regular car owners arrange rentals of their vehicles, usually for several days. There, Porsches are one of the top-searched cars.

Kể từ năm 2012, [bạn đã có thể] thuê xe Porsche trên Turo, một công ty giúp những người chủ sở hữu xe cho thuê xe của mình, thường là trong vài ngày. Ở đó, Porsche là một trong những dòng xe được tìm kiếm nhiều nhất.

This year alone, more than 1,600 Porsches have been added to Turo’s rental platform, bringing the total to more than 4,500. The average cost to rent one of those vehicles is about $200 a day, though it varies based on model, year, and rental location. (Among them is Turo CEO Andre Haddad’s 2006 Porsche 911, available for $227 a day.)

Chỉ riêng trong năm nay, hơn 1.600 chiếc Porsche đã được thêm vào nền tảng cho thuê xe của Turo, nâng tổng số lên hơn 4.500 chiếc. Chi phí trung bình để thuê một trong những chiếc xe này là vào khoảng 200 đô la một ngày, mặc dù con số này thay đổi dựa trên loại xe, năm sản xuất và vị trí cho thuê. (Trong số đó là chiếc Porsche 911 2006 của CEO hãng Turo Andre Haddad, có giá thuê 227 đô la một ngày).

On Sept. 12, Turo announced an official partnership with Porsche in the US to create a special program, Porsche Host, dedicated to Porsche rentals. Turo is selecting top-rated Porsche owners and existing Turo members in San Francisco and Los Angeles to join the program. Those hosts will get training in all things Porsche at the automaker’s Experience Center in Los Angeles, making them akin to brand ambassadors.

Vào ngày 12 tháng 9, Turo đã công bố quan hệ đối tác chính thức với Porsche ở Mỹ để tạo ra một chương trình đặc biệt, Porsche Host, dành riêng cho việc thuê xe Porsche. Turo đang lựa chọn chủ sở hữu các chiếc Porsche hàng đầu và các thành viên Turo hiện tại ở San Francisco và Los Angeles để tham gia chương trình. Những người chủ sẽ được đào về tất cả mọi thứ về Porsche tại Trung tâm Trải nghiệm của nhà sản xuất ô tô này ở Los Angeles, khiến họ giống như đại sứ thương hiệu.

Porsche is also launching a separate rental program, Porsche Drive, to let customers rent a Porsche for as little as a few hours or as long as a month or more. The program, launching in Atlanta, Georgia, will include “white-glove concierge delivery service” in the metro area within two hours.

Porsche cũng đang tung ra một chương trình cho thuê xe riêng biệt, Porsche Drive, để cho phép khách hàng thuê một chiếc Porsche trong vòng chỉ vài giờ cho đến một tháng hoặc lâu hơn. Chương trình, ra mắt tại Atlanta, Georgia, sẽ bao gồm “dịch vụ người hướng dẫn găng tay trắng” trong khu vực đô thị trong vòng hai giờ.

Companies like Turo, as well as ride-hail companies, have presented a new challenge to traditional rental-car firms, which have had to innovate relatively little over the last decade. Automakers like Porsche and General Motors have also been exploring new business models as consumers buy fewer cars and rely instead on a combination of on-demand rides, public transit, and rentals.

Các công ty như Turo, cũng như các công ty gọi xe [công nghệ] (như Uber và Grab), đã đưa ra một thách thức mới đối với các công ty cho thuê xe truyền thống, vốn đã phải đổi mới tương đối trong một thập kỷ qua. Các nhà sản xuất ô tô như Porsche và General Motors cũng đã khám phá các mô hình kinh doanh mới khi người tiêu dùng mua ít ô tô hơn và thay vào đó sử dụng kết hợp các chuyến đi theo nhu cầu, phương tiện công cộng và xe thuê.

Source: https://qz.com/1390006/your-next-rental-car-could-be-a-porsche/?utm_source=qzfb

WORD BANK:

ambassador /æmˈbæs.ə.dər/ [B2] (n):đại sứ

concierge /ˌkɒn.siˈeəʒ/ (n): người hướng dẫn

metro area /ˈmet.rəʊ ˈeə.ri.ə/ (n): khu vực đô thị

ride-hail /ˈraɪd.heɪl/ (n): gọi xe

on-demand (adj): theo nhu cầu

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/lKP5Q

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead