Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateYulin dog meat festival what is it, how did it start and...

Yulin dog meat festival what is it, how did it start and will activists ever manage to get it banned?

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Today marks the start of the ninth annual dog meat festival in Yulin. But what is it and why has the event in this remote part of southern China proved to be so controversial in recent years?

 

What is the Yulin Dog Meat Festival? – Lễ hội thịt chó Yulin là gì?

The Yulin “Lychee and Dog Meat” festival is an annual 10 day event where over 10,000 dogs are eaten. Cat meat, fresh lychees and liquor are also available at the festival.

 

When and where does it take place? – Lễ hội này diễn ra ở đâu và khi nào?

It takes place in Yulin, a city in the Guangxi province of China, and runs from the 21 to 30 June during one of the hottest weeks of the year.

 

How did it start? – Lễ hội này bắt đầu như thế nào?

The first festival took place in 2009 to mark the summer solstice. Dog eating is traditional in China, and according to folklore eating the meat during the summer months brings luck and good health. Some also believe dog meat can ward off diseases and heighten men’s sexual performance.

 

What is the controversy surrounding it? – Có những tranh cãi gì xung quanh lễ hội này?

The festival has attracted widespread negative coverage within China and internationally. Activists have reported that animals are slaughtered inhumanely using clubs in public and that hygiene practices at the festival do not fall in line with Chinese regulations. There are also complaints that dogs are brought to Yulin from across China in cramped conditions, and festival visitors have reported seeing some animals with collars, indicating they are stolen pets.

 

Is it seen differently in China? – Ở Trung Quốc vấn đề này có được nhìn nhận theo một cách khác?

Eating dogs is not illegal in China. Around 10 to 20 million are killed for human consumption every year and although the festival is new, the custom can be traced back at least 400 years. But attitudes are changing. Keeping dogs as pets was banned during the Cultural Revolution, but dog ownership has become popular among China’s growing middle-class; there are now 62 million registered as pets. Animal activists, celebrities and younger Chinese citizens have been increasingly vocal on social media about opposing dog eating festivals and the practice in general.

 

Will activists get their wish and see it stopped? – Liệu các nhà hoạt động có đạt được điều họ muốn và việc ăn thịt chó có bị dừng lại?

At the moment, this seems unlikely. US activists claimed that there was a ban on the sale of dog meat at the festival but this has proved to be incorrect. Visitors have reported less public slaughters and the removal of signs indicating dog meat is for sale. The Yulin Municipal Government has repeatedly said that it is not able to stop the festival as it claims it does not exist as an official event.

 

Source: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/yulin-dog-meat-festival-explainer-what-is-it-when-start-banned-controversy-a8410426.html

WORD BANK:

controversial /ˌkɒntrəˈvɜːʃəl/  [B2] (adj): gây tranh cãi

summer solstice /ˈsʌmər ˈsɒlstɪs/ (n): hạ chí (một trong 2 lần trong năm mặt trời ở xa đường xích đạo nhất về phía Bắc hoặc phía Nam)

folklore /ˈfəʊklɔːr/ (n): văn hóa dân gian

ward off /wɔːd ɒf/ [B2] (v): ngăn ngừa

widespread /ˌwaɪdˈspred/ [C1] (adj): rộng khắp, rộng rãi

slaughter /ˈslɔː.tər/ [C2] (v, n): giết thịt

inhumane /ˌɪnhjuːˈmeɪn/ (adj): vô nhân đạo

hygiene /ˈhaɪdʒiːn/ [C1] (n): vệ sinh

fall in line with (v): phù hợp với (quy định hoặc cách hành xử)

cramped /kræmpt/ (adj): chật hẹp

collar /ˈkɒlər/ (n): vòng cổ

illegal /ɪˈliːɡəl/ [B2] (adj): bất hợp pháp

be vocal /ˈvəʊkəl/ (v): lên tiếng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular