Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateGrieving husband trains spends the last ten years scouring the ocean for...

Grieving husband trains spends the last ten years scouring the ocean for wife lost in Japanese tsunami

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Yasuo Takamatsu, 64, lost his wife, Yuko, when the tsunami hit Onagawa, in 2011.

 

Yasuo Takamatsu with an image of his missing wife, Yuko – Ông Yasuo Takamatsu với hình ảnh người vợ mất tích Yuko
Yasuo dives in the sea off Onagawa as he continues his search – Yasuo lặn xuống vùng biển ngoài khơi Onagawa khi tiếp tục tìm kiếm

He has been looking for her ever since. Yasuo went as far as to get his diving license as part of his quest to find her remains. He has gone for weekly solo dives for the past seven years, in his bid to locate her body.

 

“I’m always thinking that she may be somewhere nearby,” he said.

 

As well as his solo dives, Yasuo joined local authorities once a month, as they conducted underwater searches for some 2,500 people whose remains were still unaccounted for.

 

Yasuo said the city’s scars had largely healed, but the recovery of people’s hearts would take time.

 

So far, the dedicated husband has found albums, clothes and other artifacts, but nothing that belonged to his wife.

 

Yasuo said the last message he received from his wife was asking him whether he was okay, and expressing that she wanted to “go home” from her job at a bank.

 

“I’m sure she still wants to come home,” he said. Yasuo said he will keep searching for his wife as long as his “body moves”.

 

The dedicated husband has gone for weekly dives for the past seven years – Người chồng tận tụy đã lặn mỗi tuần trong bảy năm qua
Yasuo beside his instructors after a dive in the ice-cold sea off Onagawa – Ông Yasuo bên cạnh những các hướng dẫn viên sau khi lặn xuống vùng biển lạnh như băng ngoài khơi Onagawa.

The quake was the most powerful ever recorded in Japan and the fourth biggest in the world since 1900. Terrifying 133ft waves smashed into the northeastern coast of the country, crashing into the Fukushima Dai-ichi nuclear plant.

 

More than 15,000 people died and nearly 230,000 were forced to flee for their lives during the worst nuclear disaster since Chernobyl.

 

The waves travelled at up to 700km/h, reaching 10km inland.

 

The quake caused $360 billion in damage, making it the most expensive disaster in world history.

 

Yasuo had not been worried about his wife following the tsunami as the bank where she worked backed on to a hill where he thought she would be sheltering. But the next day he was told that the bank’s staff had been ordered to head to the flat roof of the 10m-high building, instead of climbing the hill behind. They had been washed away as the waters rose, with only one of the staff members surviving.

 

More than 800 of Onagawa’s 10,000 residents died, with 569 bodies recovered over the days and months that followed. Yuko’s body was one of many – a third of those Onagawa residents suspected dead – which had never been found.

 

Since then, the life of Takamatsu, then 57, has been entirely devoted to finding his dead wife.

 

Around 100,000 still lived in grim prefabricated huts that had been erected across the disaster zone.

 

The volunteer searchers with whom Takamatsu dives have so far recovered the remains of ten people.

 

Takamatsu has found albums, clothes and other artifacts, but nothing that belonged to his wife – Ông Takamatsu đã tìm thấy những cuốn album, quần áo và các đồ tạo tác khác, nhưng không có gì trong đó thuộc về vợ ông
Yasuo Takamatsu prepares to take a diving lesson at Takenoura bay – Ông Yasuo Takamatsu chuẩn bị cho lớp học lặn ở vịnh Takenoura
The top photo shows wreckage in the tsunami-hit town of Onagawa on March 18, 2011, while the bottom is a commercial complex built in the same area this year – Bức ảnh trên cùng cho thấy đống đổ nát ở thị trấn Onagawa bị sóng thần đánh vào ngày 18 tháng 3 năm 2011, trong khi bức ảnh dưới cùng là một khu phức hợp thương mại được xây dựng trong cùng khu vực vào năm nay
The photos show Miyako on March 15, 2011, and the same area on February 19, 2021 – Những bức ảnh cho thấy thành phố Miyako vào ngày 15 tháng 3 năm 2011 và cùng một khu vực vào ngày 19 tháng 2 năm 2021

Source: https://www.thesun.co.uk/news/14309877/man-trains-diver-looking-wife-tsunami-japan-onagawa/#:~:text=Yasuo%20Takamatsu%2C%2064%2C%20lost%20his,tsunami%20hit%20Onagawa%2C%20in%202011.&text=He%20has%20been%20looking%20for,bid%20to%20locate%20her%20body.

WORD BANK:

go as far as to do sth (expression): thậm chí còn làm gì

quest /kwest/ [C2] (n): hành trình tìm kiếm cái gì

remains /rɪˈmeɪnz/ (n): hài cốt (người đã khuất)

in his bid to do sth [C2] (pre) trong nỗ lực làm gì

conduct /kənˈdʌkt/ [B2] (v): tiến hành

some (adv): khoảng

unaccounted for /ˌʌn.əˈkaʊn.tɪd ˌfɔːr/ (adj): chưa được tìm thấy, mất tích

scar /skɑːr/ [C1] (n): vết sẹo

heal /hiːl/ [B2] (v): lành

dedicated /ˈded.ɪ.keɪ.tɪd/ [C1] (adj): tận tụy

artifact /ˈɑː.tə.fækt/ (n): đồ tạo tác

quake /kweɪk/ (n): trận động đất

smash /smæʃ/ [B2] (v): đập phá, đánh mạnh vào cái gì

flee /fliː/ [C1] (v): trốn chạy, sơ tán

shelter /ˈʃel.tər/ [B2] [C2] (n, v): chỗ trú ẩn, trú ẩn

wash sth away /wɒʃ/ (v): cuốn trôi

suspect /səˈspekt/ [B2] (v): nghi ngờ

devote sth to sth /dɪˈvəʊt/ [B2] (v): dành cái gì cho cái gì

grim /ɡrɪm/ [C2] (adj): tồi tàn

prefabricated /ˌpriːˈfæb.rɪ.keɪ.tɪd/ (adj): đúc sẵn

hut  /hʌt/ [B1] (n): túp lều

erect /ɪˈrekt/ (v): dựng lên


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular