Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateJapan Defense Ministry to draft UFO protocols in response to U.S. footage

Japan Defense Ministry to draft UFO protocols in response to U.S. footage

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Japan Defense Ministry plans to draw up protocols for UFO encounters in light of the U.S. Defense Department’s recent decision to release videos of the mysterious objects.

 

The ministry will consider procedures for responding to, recording, and reporting on UFO encounters, as their unknown nature might cause confusion among Self-Defense Forces (SDF) pilots.

 

The videos released Monday by the U.S. Defense Department were taken in 2004 and 2015. Some show an elliptical flying object with unprecedented speed and maneuverability.

 

Defense Minister Taro Kono said Tuesday that SDF pilots have never encountered UFOs but that the ministry will develop protocols for the possibility.

 

According to the ministry, Air Self-Defense Force fighter jets from seven bases ranging from Hokkaido to Okinawa are scrambled to monitor and identify aircraft of unknown nationality.

 

If it appears such an aircraft might enter Japanese airspace, the fighters call on it to change course in English. Once its nationality has been determined, the request is repeated in that country’s language.

 

If the aircraft enters Japanese airspace, the ASDF can fire signal shots, including tracer rounds, and force it to land. It is unclear whether such procedures would be effective against UFOs.

 

It is possible UFOs cannot be detected by land-based radar systems and thus might be encountered by SDF planes on training or surveillance missions.

 

“If (UFOs) are encountered, training will be canceled immediately,” an ASDF source said. “We will seek to identify it from a safe distance, including whether it is a drone, and report it to the Air Defense Direction Center for orders.”

 

“To be honest, I don’t believe in UFOs,” Kono said. “But because the Defense Department released such a video, I would like to hear from the U.S. side about its intention and analysis.”

 

 

Source: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/02/national/japan-defense-ministry-ufo-protocols/?fbclid=IwAR1u-kzMTQOeMgGfbbK0fkrzyhyS3jTNN4gHur3BoU-1bmH2rQzpk0dSPVY#.Xq9S_6gzbIU

WORD BANK:

protocol /ˈprəʊ.tə.kɒl/ (n): giao thức

encounter /ɪnˈkaʊn.tər/ (v, n): chạm trán, cuộc chạm trán

in light of sth [C1] (pre): bởi vì cái gì

mysterious /mɪˈstɪə.ri.əs/ [B2] (adj): bí ẩn

nature /ˈneɪ.tʃər/ [C1] (n): bản chất

confusion /kənˈfjuː.ʒən/ [B2] (n): sự bối rối.

elliptical /iˈlɪp.tɪ.kəl/ (adj): hình elip

unprecedented /ʌnˈpres.ɪ.den.tɪd/ [C2] (adj): chưa từng thấy

maneuverability /məˌnuː.vrəˈbɪl.ə.ti/ (n): khả năng cơ động

be scrambled /ˈskræm.bəld/ (v): (máy bay) xuất kích

call on sb to do sth /kɔːl/ [C1] (v): kêu gọi ai đó làm gì

tracer round (military terms): đạn chỉ đường

detect /dɪˈtekt/ [C1] (v): phát hiện

surveillance /səˈveɪ.ləns/ (n): sự giám sát

seek to do sth /siːk/ [C2] (v): tìm cách làm gì

drone /drəʊn/ (n): máy bay không người lái


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular