Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateTaiwan teen woken from 62-day coma by words 'chicken fillet'

Taiwan teen woken from 62-day coma by words ‘chicken fillet’

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A young man who had been badly injured from a traffic accident and had been in a coma for 62 days suddenly became conscious when he heard his brother mention his favorite dish — “chicken fillet”.

 

In July of this year, an 18-year-old male surnamed Chiu from Hsinchu County was involved in a road accident when he was riding his scooter. During the collision, he suffered serious damage to multiple organs in his body.

 

When he was rushed to the hospital, he was rated with a coma index of three. Hsieh Tsung-hsin, director of the Intensive Care Unit at Ton Yen General Hospital said that Chiu had suffered subdural hydrops, pneumothorax, laceration of spleen, right kidney, and liver, bleeding from abdominal cavity fractures, common iliac artery bleeding, and most of his internal organs were seriously damaged, reported TVBS. Doctors performed emergency surgery and were able to stabilize his condition, but he fell into a deeper coma.

 

During his hospitalization, he underwent six operations which included craniotomy, laparotomy, right kidney nephrectomy, splenectomy, liver repair, right clavicle and right femur open reduction and internal fixation (ORIF), bilateral internal iliac artery embolization to stop bleeding, and enterostomy, reported UDN. Hsieh said that the medical staff approached the repair of his body one step at a time, and he attributed the young man’s ultimate recovery to his strong will to survive.

 

A nurse at the hospital recalled that Chiu went through a constant “tug of war with the god of death” with his family by his side, praying that he would wake up soon. She said that when he was on his 62nd day in a coma, his older brother suddenly joked “Brother, I’m going to eat you your favorite chicken fillet.”

 

Unexpectedly, Chiu’s pulse began to accelerate and he miraculously began to regain consciousness and his vital signs began to stabilize. Having fully recovered and been discharged from the hospital for some time, Chiu recently returned with a cake to thank the medical team and credited his recovery to their tireless efforts.

 

Chiu (second from left) – Chiu (đứng thứ 2 từ trái sang)

Source: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4046152?fbclid=IwAR2BilPTB5veU2EJEJMmbgQpuJViDoqv73BZfXpo9bZofU6OZmJXuUx5Z_o

WORD BANK:

in a coma /ˈkəʊ.mə/ (adj): bị hôn mê

conscious /ˈkɒn.ʃəs/ [B2] (adj): có ý thức, tỉnh táo

county /ˈkaʊn.ti/ [B2] (n): quận, hạt, tỉnh

collision /kəˈlɪʒ.ən/ (n): va chạm

organ /ˈɔː.ɡən/ [C1] (n): cơ quan cơ thể

Intensive Care Unit (ICU) (n): Khoa Hồi sức tích cực, Phòng chăm sóc tích cực

subdural hydrops (medical terms): tràn dịch màng phổi

pneumothorax (medical terms): tràn khí màng phổi

laceration /ˌlæs.ərˈeɪ.ʃən/ (n – formal): vết cắt, vết rách

spleen /spliːn/ (n): lá lách

abdominal /æbˈdɒm.ɪ.nəl/ (adj): thuộc về khoang bụng

fracture /ˈfræk.tʃər/ (n): vết nứt

iliac /ˈɪl.i.æk/ (adj): thuộc về xương chậu

artery /ˈɑː.tər.i/ (n): động mạch

craniotomy (medical terms): phẫu thuật mở sọ

laparotomy (medical terms): phẫu thuật mở ổ bụng

nephrectomy (medical terms): phẫu thuật cắt bỏ thận

splenectomy (medical terms): phẫu thuật cắt bỏ lá lách

clavicle /ˈklæv.ɪ.kəl/ (n): xương đòn

femur /ˈfiː.mər/ (n): xương đùi

bilateral /ˌbaɪˈlæt.ər.əl/ (adj): hai bên

embolization /em.bə.laɪˈzeɪ.ʃən/ (medical terms): thuyên tắc

enterostomy (medical terms): phẫu thuật cắt bỏ ruột

attribute sth to sth (v): cho rằng cái gì là do cái gì

ultimate /ˈʌl.tɪ.mət/ [B2] (adj): cuối cùng

will /wɪl/ [B2] (n): ý chí

tug of war /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ (n): cuộc chiến giằng co

pulse /pʌls/ [C1] (n): nhịp tim

accelerate /əkˈsel.ə.reɪt/ [C2] (v): tăng tốc

miraculously /mɪˈræk.jə.ləs.li/ (adv): một cách thần kỳ

credit sth to sth /ˈkred.ɪt/ (v): ghi nhận cái gì đạt được nhơ cái gì


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular