Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateWorld’s ‘oldest person ever’ has died at the age of 135

World’s ‘oldest person ever’ has died at the age of 135

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Almihan Seyiti had seen it all.

 

A woman believed to have lived to 135 years — the oldest recorded in history — died on Thursday.

 

The supercentenarian from Xinjiang in Western China, according to Daily Mail, claimed to be born on June 25, 1886, during the imperial Qing dynasty, and was officially declared the nation’s oldest living person in 2013 by the China Association of Gerontology and Geriatrics.

 

A Chinese woman, theoretically born during the Qing dynasty about 135 years ago, has died. – Một phụ nữ Trung Quốc, được cho là sinh ra vào triều đại nhà Thanh khoảng 135 năm trước, đã qua đời.

Seyiti died “peacefully” on Dec. 16, authorities reported on Saturday, while surrounded by family. Married in 1903, she was said to have adopted a boy and a girl with her husband who passed away in 1976 while she went on to see six generations of descendants come to pass. She is survived by many, including 43 grand- and great-grandchildren.

 

Seyiti’s grandson and primary caretaker Kuerban Nuer said she was getting along well before she passed, riding each day at 10 a.m. to a day filled with music before bed around 11 p.m. He said, “When hearing music from the radio before sleep, her feet would move along with the rhythm.”

 

According to Almihan Seyiti’s ID card, she was born in 1886, but independent investigators have been unable to verify her birth date. – Theo thẻ căn cước của Almihan Seyiti, bà sinh năm 1886, nhưng các nhà điều tra độc lập đã không thể xác minh ngày sinh của bà.

Seyiti, an ethnically Uygur woman from Komuxerik in Shule county of Kashgar prefecture, had a government issued identification card to reflect her late-19th century birth date, but some have been skeptical of her longevity due to the poor record-keeping practices that time.

 

Almihan Seyiti celebrated her purported 135th birthday in June 2021 with friends in the Komuxerik village. – Almihan Seyiti đã tổ chức sinh nhật ý nghĩa lần thứ 135 vào tháng 6 năm 2021 với những người bạn ở làng Komuxerik.

Komuxerik village has been called a “longevity town” by some experts, as the community boasts dozens of seniors aged 90 years and up. This is at least in part owing to the recent “improvement of health services.”

 

Researchers including representatives from Guinness World Records have not been able to independently verify Seyiti’s age, but, if true, she would have indeed been the oldest person in the world upon her death.

 

Currently, Jeanne Calment, who died in 1997 at the age of 122, officially holds that title although her legitimacy has also been questioned as of late. It’s possible, according to investigators, that the current world record holder had been using her mother’s ID, adding an additional 23 years to her age.

 

Now, Kane Tanaka, a Japanese woman born in January 1903, remains the oldest person alive — reportedly beating cancer twice along the way.

 

She is survived by 43 grand- and great-grandchildren, many of whom attended her birthday bash. – Bà ra đi để lại 43 cháu chắt, nhiều người trong số họ đã đến dự lễ sinh nhật của bà.

And there are others who could have potentially claimed the world’s oldest person title, such as an Indonesian woman who went only by Turinah. According to a 2010 census report, Turinah believed herself to be 157 years old at the time — older than what some scientists believe is possible. However, her identification documents were presumed destroyed to avoid being linked to an alleged communist coup in 1965.

 

Regardless, the Shule county government put on a birthday party for Seyiti last year to celebrate what was in theory her 135th birthday, for which she donned a paper crown and enjoyed cake with friends and family.

 

Source: https://nypost.com/2021/12/22/worlds-oldest-person-ever-dies-at-135-or-134/

WORDBANK:

supercentenarian /ˌsuːpə.sen.təˈneə.ri.ən/ (noun): người già có số tuổi từ 110 trở lên

dynasty /ˈdɪn.ə.sti/ (noun): triều đại

officially /ˈdɪn.ə.sti/ [C1] (adverb): chính thức

declared /dɪˈkleəd/ (verb): công nhận

authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/ [B2] (noun): cơ quan chính quyền

adopt /əˈdɒpt/ [B2] (verb): nhận nuôi

generation /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/ [B1] (noun): thế hệ

descendant /dɪˈsen.dənt/ [C2] (noun): con cháu

primary /ˈpraɪ.mər.i/ [B2] (adjective): chính

caretaker /ˈkeəˌteɪ.kər/ (noun): người chăm sóc

rhythm /ˈrɪð.əm/ [B2] (noun): nhịp điệu

verify /ˈver.ɪ.faɪ/ [C1] (verb): xác minh

ethnically /ˈeθ.nɪ.kəl.i/ (adverb): (thuộc) dân tộc

county /ˈkaʊn.ti/ [B2] (noun): quận

prefecture /ˈpriː.fek.tʃər/ (noun): tỉnh

identification /aɪˌden.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ [B2] (noun): căn cước

reflect /rɪˈflekt/ [B2] (verb): phản ánh

skeptical /ˈskep.tɪ.kəl/ [C2] (adjective): nghi ngờ

longevity /lɒnˈdʒev.ə.ti/ [C2] (noun): tuổi thọ

purported /pəˈpɔː.tɪd/ (adjective): có mục đích

boast /bəʊst/ [B2] (verb): khoe mình

senior /ˈsiː.ni.ər/ (noun): người cao niên

owe /əʊ/ [B1] (verb): do

representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ [B2] (noun): (người) đại diện

upon /əˈpɒn/ [B2] (preposition): sau khi

legitimacy /ləˈdʒɪt.ə.mə.si/ (noun): tính hợp pháp

additional /əˈdɪʃ.ən.əl/ [B2] (adjective): thêm vào

reportedly /rɪˈpɔː.tɪd.li/ [C2] (adverb): được cho là

potentially /pəˈten.ʃəl.i/ [B2] (adverb): có khả năng

presume /prɪˈzjuːm/ [C1] (verb): được cho là

regardless /rɪˈɡɑːd.ləs/ [C1] (adverb): bất kể cho

government /ˈɡʌv.ən.mənt/ [B1] (noun): chính quyền

celebrate /ˈsel.ə.breɪt/ [B1] (verb): ăn mừng

theory /ˈθɪə.ri/ [B2] (noun): lý thuyết


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular