Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateEU parliament approves ban on single-use plastics

EU parliament approves ban on single-use plastics

The EU recycles only a quarter of the 25 million tonnes of plastics waste it produces per year – EU chỉ tái chế một phần tư trong số 25 triệu tấn chất thải nhựa mà họ sản xuất ra mỗi năm

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The European Parliament votes by 560 to 35 in favour of banning 10 single-use plastics.

 

European Union legislators have overwhelmingly approved a ban on single-use plastic items – including straws, forks, knives and cotton buds – to counter pollution amid efforts to push manufacturers to step up their recycling efforts.

 

The measure, passed on Wednesday and taking effect in 2021, targets the top 10 disposable plastic products that wash up on European shores, provided that consumers have alternatives.

 

They include plates, balloon sticks, food and beverage containers made of polystyrene and all products made of oxo-degradable plastic.

 

EU countries can choose their own methods of reducing the use of other single-use plastics such as takeout containers and cups for beverages. They will also have to collect and recycle at least 90 percent of beverage bottles by 2029.

 

Tobacco companies will be required to cover the costs for public collection of cigarette stubs, which are the second most littered single-use plastic item.

 

“Today, we have taken an important step to reduce littering and plastic pollution in our oceans and seas,” European Commission Vice President Frans Timmermans said on Wednesday, after 560 legislators voted in favour, 35 against and 28 abstained.

 

“We got this, we can do this. Europe is setting new and ambitious standards, paving the way for the rest of the world,” Timmermans added.

 

Lack of targets criticized 

The EU recycles only a quarter of the 25 million tonnes of plastics waste it produces every year.

 

Marine litter has come under the spotlight because 85 percent of it is plastic. Growing concerns about plastic pollution in oceans and stories of dead whales with plastic in their stomachs, together with China’s decision to stop processing waste have prompted the bloc to take more drastic steps to tackle the issue.

 

Lobbying group EuroCommerce, whose members include Tesco, Lidl, Carrefour, and Metro, said governments also need to do their part to help make recycling a success.

 

“Without a proper waste management infrastructure and sufficient recycling facilities we will not achieve a circular economy or the objectives of this directive,” EuroCommerce Director-General Christian Verschueren said.

 

Environmentalist group Greenpeace welcomed the ban but criticised the lack of targets for EU countries to follow on some plastics.

 

Source: https://www.aljazeera.com/news/2019/03/eu-parliament-approves-ban-single-plastics-190327182018338.html?fbclid=IwAR3byw80KJm6UCa9dE-LLX3oIihp0zwUD4GrYVO0cOia3KvHESolGMZewKw

WORD BANK:

single-use plastics (n): nhựa sử dụng một lần

legislator /ˈledʒ.ɪ.sleɪ.tər/ (n): nhà lập pháp

overwhelming /ˌəʊ.vəˈwel.mɪŋ/ [C1] (adj): áp đảo

straw /strɔː/ (n): ống hút

fork /fɔːk/ (n): dĩa

cotton bud /ˈkɒt.ən ˌbʌd/ (n): bông ngoáy tai

counter /ˈkaʊn.tər/ (v): chống lại

disposable /dɪˈspəʊ.zə.bəl/ [C2] (adj): dùng một lần

provided that /prəˈvaɪ.dɪd ðət/ [B2] (conj): nếu, với điều kiện

beverage /ˈbev.ər.ɪdʒ/ (n): đồ uống

degradable /dɪˈɡreɪ.də.bəl/ (adj): có thể phân hủy

takeout /ˈteɪk.aʊt/ (n): đồ mang theo người

cigarette stub /ˌsɪɡ.ərˈet stʌb/ (n): đầu lọc thuốc lá

litter /ˈlɪt.ər/ (v): vứt rác, xả rác

abstain /æbˈsteɪn/ (v): bỏ phiếu trắng (không ủng hộ mà cũng không chống lại)

pave the way for sth (v): mở đường cho

come under the spotlight (expression): trở thành tâm điểm của sự chú ý

prompt sb/sth to do sth /prɒmpt/ [C2] (v): thúc đẩy, thúc giục ai làm gì

drastic /ˈdræs.tɪk/ [C2] (adj): quyết liệt, mạnh mẽ

tackle /ˈtæk.əl/ (v): giải quyết

lobbying group (n): nhóm vận động hành lang

proper /ˈprɒp.ər/ [B1] (adj): thích hợp

sufficient /səˈfɪʃ.ənt/ (adj): đầy đủ

a circular economy (n): một nền kinh tế tuần hoàn (nền kinh tế khép kín trong đó chất thải quay trở lại trở thành nguyên liệu cho sản xuất, giảm tác động đến môi trường và bảo vệ sức khỏe con người)

directive /dɪˈrek.tɪv/ (n): chỉ thị


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular