Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateSaudi plane turns around after mother forgets baby at airport

Saudi plane turns around after mother forgets baby at airport

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A Malaysia-bound plane had to turn back to Saudi Arabia after a passenger realised she had left her baby in the terminal.

 

The pilot, en route to Kuala Lumpur, made the unusual request to return to the airport in Jeddah shortly after takeoff when a passenger told cabin crew she had forgotten her child.

 

A video of the pilot calling into air traffic control reveals the unusual exchange between him and the operators, as he asks for permission to go back to King Abdulaziz airport.

 

“May God be with us. Can we come back?” the pilot asks. The scenario, seemingly a first for the air traffic controllers, leaves the operator confounded and he can be heard conferring with others over the appropriate action.

 

“This flight is requesting to come back,” he tells another colleague. “A passenger forgot her baby in the waiting area, the poor thing.”

 

The pilot can be heard repeating to the air traffic operator: “I told you, a passenger has left her baby in the terminal and she is refusing to continue the flight.”

 

After a brief pause, the flight was given permission to return to the hub. “OK, head back to the gate,” the air traffic controllers said. “This is totally a new one for us.”

 

It is rare for planes to turn around or divert midair for anything other than technical or passenger health reasons.

 

In 2013, an American Airlines flight from Los Angeles to New York diverted to Kansas City because of a “very unruly passenger” who refused to stop singing Whitney Houston’s I Will Always Love You.

 

In New York the following year, a taxiing plane heading to Seoul returned to the gate after the South Korean airline heiress Cho Hyun-ah forced a senior crew member to disembark because she had been served macadamia nuts from a packet instead of a bowl.

 

Source: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/12/saudi-plane-turns-around-mother-forgets-baby-airport?fbclid=IwAR3uCJBo7Rw0IPVWAoB8hU4syM-xOQv4Om5yNoBawSBgTLUNd0GrS4VYYBc

WORD BANK:

terminal /ˈtɜː.mɪ.nəl/ (n): nhà ga

en route to somewhere /ˌɒn ˈruːt/ (pre): trên đường đến

shortly after (adv): ngay sau khi

scenario /sɪˈnɑː.ri.əʊ/ [C2] (n): tình huống, kịch bản

confounded /kənˈfaʊn.dɪd/ (adj – informal): bối rối và tức tối

confer with sb /kənˈfɜːr/ (v): trao đổi, bàn bạc với ai đó

brief /briːf/ [B1] (adj): ngắn (thời gian)

pause /pɔːz/ [B2] (v, n): tạm dừng

hub /hʌb/ (n): trung tâm

divert /daɪˈvɜːt/ (v): chuyển hướng

unruly /ʌnˈruː.li/ (adj): ngỗ ngược

taxi /ˈtæk.si/ (v): đi trên đường băng

heiress /ˈeə.res/ (n): người thừa kế

disembark /ˌdɪs.ɪmˈbɑːk/ (v): xuống máy bay


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular