Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateNo more 'ladies and gentlemen' on Japan Airlines flights

No more ‘ladies and gentlemen’ on Japan Airlines flights

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

If you’re stepping on a Japan Airlines (JAL) plane anytime next month, chances are you won’t hear the term “ladies and gentlemen” anymore.

 

Instead, from 1 October, gender-neutral phrases like “attention all passengers”, or references to passengers as “everyone” will be used, reported local site the Mainichi.

 

JAL is one of a few global airlines to embrace gender-neutral greetings.

 

However, it will only apply to JAL’s English announcements, AFP said.

 

That is because in Japanese, the expression generally used for such announcements is already gender-neutral, the agency added.

 

JAL’s decision, however, has not made any major waves in Japan.

 

“It is a small deal that most people do not really care about because this change in announcement in English cannot be understood nor noticed by almost all the Japanese-speaking passengers,”, Professor Kazuya Kawaguchi, a sociologist at Hiroshima Shudo University told the BBC.

 

“However, as one of the leading LGBT-friendly enterprises [in Japan]… [their] efforts should be appreciated and therefore will be and must be a significant step forward to the improvement… of other LGBT+ issues. I think that it is important for big companies to start good practice[s like this]… because other medium or small-sized companies tend to follow.”

 

JAL follows airlines like Air Canada and EasyJet which adopted gender-neutral greetings last year.

 

In a statement to Reuters, JAL said it wanted to “create a positive atmosphere and treat everyone… with respect”.

 

“We have committed to not discriminate based on gender… sexual orientation, gender identity or other personal attributes,” spokesman Mark Morimoto told the news agency.

 

Same-sex marriage is not legally recognised in Japan – though surveys suggest there is strong support for this.

 

Last year, 13 same-sex couples across Japan took legal action against the government, demanding the right to get married.

 

Source: https://www.bbc.com/news/world-asia-54336194

WORD BANK:

chances are [C2]: rất có thể

reference /ˈrefrəns/ [B2]: cách gọi , nhắc đến ai

passenger /ˈpæsɪndʒər/ [A2] (n): hành khách

gender-neutral /ˌdʒen.dəˈnjuː.trəl/ (adj): không ám chỉ nam hay nữ, trung lập về giới tính

embrace /ɪmˈbreɪs/ [C1] (v): chấp nhận

greeting /ˈɡriː.tɪŋ/ [B1] (n): lời chào

apply /əˈplaɪ/ [C1] (v): áp dụng cho

expression /ɪkˈspreʃn/ [B2] (n): cụm từ

notice /ˈnəʊ.tɪs/ [B1] (v): chú ý

sociologist /ˌsoʊ.siˈɑː.lə.dʒɪst/ (n): một nhà xã hội học

enterprise /ˈen.tə.praɪz/ [C1] (n):doanh nghiệp

appreciate /əˈpriː.ʃi.eɪt/ [B2] (v): trân trọng

practice /ˈpræk.tɪs/ [B2] (n): việc làm, hành động

adopt /əˈdɑːpt/ [B2] (v): áp dụng, chấp nhận

commit /kəˈmɪt/ [C2]  (v): cam kết

discriminate /dɪˈskrɪm.ə.neɪt/ [C1] (v): phân biệt

orientation /ˌɔːriənˈteɪʃn/ [C2] (n): niềm tin, định hướng

gender identity: nhận thức giới tính, bản dạng giới

attribute /ˈæt.rɪ.bjuːt/ [C2] (n): đặc điểm

same-sex marriage: hôn nhân đồng tính


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular