Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateWhat should I consume for healthy eyesight

What should I consume for healthy eyesight

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

My eyes frequently feel blurry and I notice a decline in my vision. What should I include in my diet to enhance them? (Duc Huy, Tien Giang)

 

 

Answer:

Maintaining a well-balanced diet is crucial for preserving the brightness of your eyes and lowering the likelihood of eye conditions. Introducing foods that are high in vitamins A, B, C, E, omega-3 fatty acids, and antioxidants into your daily regimen can help in enhancing your vision.

 

Vitamin A plays a role in the chemical processes occurring within the rod and cone cells in the retina, aiding in the creation of retinal pigments and the regulation of eyesight. Sources rich in Vitamin A include the liver of animals, a variety of eggs, milk, carp, and duck.

 

Beta-carotene, which the body can convert to vitamin A upon absorption, thus promoting vibrant and healthy eyesight, can also be a beneficial addition. Fruits and vegetables bearing yellow-orange hues, such as papaya, carrots, pumpkin, along with dark green leafy vegetables like spinach and broccoli, are high in beta-carotene.

 

Fruits and vegetables bearing yellow-orange hues contain beta-carotene, a compound beneficial for eyes.

Vitamin C is beneficial for eye vision and can decrease the risk of developing cataracts. Vitamin C can be obtained from citrus fruits such as limes, grapefruits, as well as strawberries, tomatoes, grapes, pineapples, broccoli, bok choy, dill, and spring onions.

 

Vitamin E aids in lowering the risk of glaucoma and serves as an antioxidant. It is present in a variety of vegetable oils, for instance, soybean and peanut oil, and in seeds such as those of pumpkin, watermelon, and sunflower.

 

Lutein helps maintain sharp and clear vision, filters out ultraviolet rays, and safeguards the retina. It is found in abundance in foods like corn, spinach, eggs, and kale.

 

Selenium plays a role in the antioxidant defense system, offering protection to both the eyes and brain. It is plentiful in several seafood, meats, eggs, and grains.

 

Additionally, supplementing with natural broccophane extract (derived from broccoli) can enhance thioredoxin production, a minor protein that acts as a reducing antioxidant, thereby helping in the protection of retinal pigment epithelial cells and the crystalline lens. This extract also ameliorates various eye conditions, including blurriness, fatigue, dryness, soreness, and aids in preventing vision loss.

 

Should you endure persistent blurriness or a decline in vision, consulting with an eye care professional for appropriate intervention is recommended.

 

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/life/wellness/what-should-i-consume-for-healthy-eyesight-4727061.html

WORD BANK:

blurry /ˈblɜr·i/ (adj): mờ

likelihood /ˈlaɪ.kli.hʊd/ [C2] (n): khả năng

fatty acid /ˌfæt̬.i ˈæs.ɪd/ (n): axit béo

antioxidant /ˌæn.t̬iˈɑːk.sɪ.dənt/ (n): chất chống oxy hóa

regimen /ˈredʒ.ə.mən/ (n): chế độ

rod /rɑːd/ (n): que

cone /koʊn/ (n): nón

retina /ˈret.ən.ə/ (n): võng mạc

pigment /ˈpɪɡ.mənt/ (n): sắc tố

liver /ˈlɪv.ɚ/ [B2] (n): gan

carp /kɑːrp/ (n): cá chép

convert /kənˈvɝːt/ [B2] (v): chuyển đổi

vibrant /ˈvaɪ.brənt/ (adj): rực rỡ

bear sth /ber/ [C1] (v): mang cái gì đó

hue /hjuː/ (n): màu

leafy /ˈliː.fi/ (adj): nhiều lá

spinach /ˈspɪn.ɪtʃ/ [B1] (n): rau chân vịt

cataract /ˈkæt̬.ə.rækt/ (n): đục thủy tinh thể

citrus fruit /ˈsɪt.rəs ˌfruːt/ (n): trái cây có múi

bok choy /ˈbɑːk ˈtʃɔɪ/ (n): cải thìa

dill /dɪl/ (n): thì là

spring onion /ˌsprɪŋ ˈʌn.jən/ (n): hành lá

glaucoma /ɡlaʊˈkoʊ.mə/ (n): tăng nhãn áp

filter out sth /ˈfɪl.tɚ/ (v): lọc ra

ultraviolet rays /ˌʌl.trəˈvaɪə.lət/ (n): tia cực tím

safeguard /ˈseɪf.ɡɑːrd/ (v): bảo vệ

kale /keɪl/ (n): cải xoăn

supplement /ˈsʌp.lə.mənt/ [C2] (v, n): bổ sung, sự bổ sung

extract /ɪkˈstrækt/ [B2] (v, n): chiết xuất

crystalline lens /ˈkrɪs.təl.lən lenz/ (n): thấu kính tinh thể

ameliorate /əˈmiːl.jə.reɪt/ (v): cải thiện

fatigue /fəˈtiːɡ/ (n): mệt mỏi

soreness /ˈsɔːr.nəs/ (n): đau nhức

endure sth /ɪnˈdʊr/ [B2] (v): chịu đựng cái gì

consult sb /kənˈsʌlt/ [C1] (v): tham khảo ý kiến ​​​​của ai đó


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular