Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateA Reddit user found a creepy 'black hole' on Google maps, and...

A Reddit user found a creepy ‘black hole’ on Google maps, and it took users ages to figure out what it was

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

For most people, Google Maps is a useful tool for getting from point A to point B.

 

But for a small group of curious people, it’s a source of mysteries.

 

If you look hard enough, you can find strange images that appear to conceal something beyond reality. Or they may just be signs that Google Maps isn’t working correctly.

 

Whatever the truth is, the debate it provokes is usually fun and stimulating.

 

This is precisely what happened when a Reddit user appeared to find a black hole in the middle of the ocean while using Google Maps.

 

“What the f*** is that,” kokoblocks wrote on the Google Maps subreddit. “This looks nothing like an island.”

 

Early suggestions said the island could be a secret military base.

 

“Looks censored for some reason,” KorvisKhan said.

 

“My first thought was that it’s censored,” Jazzlike_Log_709 replied. “It wouldn’t make sense for a natural formation to be black like that in such a shallow, small atoll/island.”

 

Google often blurs outsensitive” sites such as military bases or prison yards, Live Science reported. It does this in order to avoid disclosing information about their location and structure.

 

Many theories around the black spot focused on trying to explain the blackness of the image.

 

“Could maybe be an underground Volcano which is what causes the blackness, assuming it isn’t a hole. Most likely igneous rock,” The_Professor64 said.

 

Some users took the opportunity to poke fun at the post, suggesting that it might be the island from the TV show “Lost.” One user concluded: “Obviously Hollow Earth entrance. Duh,” referring to the Hollow Earth theory, which suggests the Earth is completely hollow.

 

These people may be disappointed to find out that this mysterious place on Google Maps is Vostok Island. It lies northeast of New Zealand and belongs to the Republic of Kiribati, an island nation in the Central Pacific that includes 33 coral atolls and islands.

 

“What you see as black is actually very dark green, it’s a very dense forest made up of Pisonia trees,” the redditor SatisfactionAny20 wrote.

 

But if you were hoping for evidence of another dimension or the discovery of a conspiracy, don’t lose heart.

 

There are plenty of other strange images to be found on Google Maps, and there’s almost always an intense debate to go with them.

 

Source: https://www.businessinsider.com/strange-black-hole-spotted-on-google-maps-fuels-online-debate-2021-10?fbclid=IwAR33f_Y2bUZdkpMBAXjrdNCBxOLLqLYzsiDFBBrlNFZYYOwjwABYQgqvxKM

WORD BANK:

curious /ˈkjʊr.i.əs/ [B1] (adj): tò mò

source /sɔːrs/ [B2] (n): nguồn gốc

mystery /ˈmɪstəri/ [B1] (n): bí ẩn

conceal /kənˈsiːl/ [C2] (v): che giấu

reality /riˈæləti/ [B2] (n): thực tại

sign /saɪn/ [B1] (n): dấu hiệu

provoke /prəˈvoʊk/ [C2] (v): gây ra

stimulate /ˈstɪm.jə.leɪt/ [B2] (v): kích thích

precisely /prəˈsaɪs.li/ [B2] (adv): chính xác

military /ˈmɪl.ə.ter.i/ [B2] (adj): quân sự

base /beɪs/ [B2] (n): căn cứ

shallow /ˈʃæl.oʊ/ [B2] (adj): cạn

formation /fɔːrˈmeɪʃn/ [C2] (n): sự hình thành

sensitive /ˈsen.sə.t̬ɪv/ [B2] (adj): nhạy cảm

disclose /dɪˈskloʊz/ [C2] (v): tiết lộ

structure /ˈstrʌktʃər/ [B2] (n): cấu trúc

theory /ˈθɪr.i/ [B2] (n): giả thuyết

underground /ˌʌndərˈɡraʊnd/ [B2] (adj): ngầm

volcano /vɑːlˈkeɪ.noʊ/ [B2] (n): ngọn núi lửa

assume /əˈsuːm/ [B2] (v): giả sử

hollow /ˈhɑː.loʊ/ [C2] (adj): rỗng

coral /ˈkɔːr.əl/ [C2] (n): san hô

dense /dens/ [B2] (adj): rậm rạp

evidence /ˈevɪdəns/ [B2] (n): bằng chứng

dimension /dɪˈmenʃən/ [B2] (n): chiều không gian

discovery /dɪˈskʌvəri/ [B2] (n): phát hiện

conspiracy /kənˈspɪr.ə.si/ (n): âm mưu

intense /ɪnˈtens/ [C1] (adj): gay gắt

censor /ˈsen.sər/ (v): kiểm duyệt

atoll /ˈæt.ɒl/ (n): đảo san hô hình vòng cung

lose heart [C2] (v): nản lòng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular