Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateCamels enhanced with Botox barred from Saudi beauty contest

Camels enhanced with Botox barred from Saudi beauty contest

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Dozens of animals were disqualified after owners manipulate their looks with hormones, fillers and facelifts.

 

Saudi authorities have carried out their biggest crackdown on camel beauty contestants, disqualifying more than 40 “enhanced” camels from the annual pageant, according to the state-run Saudi Press Agency.

 

The camels disqualified in the competition, at the King Abdulaziz camel festival, were judged to have received Botox (*) injections and other artificial touch-ups.

 

The popular festival, which started this month, invites the breeders of the most beautiful camels to compete for about $66m in prize money.

 

Botox injections, facelifts and other cosmetic alterations to make the camels more attractive are strictly prohibited. Jurors decide the winner based on the shape of the animals’ heads, necks, humps, dress, and postures.

 

Judges at the month-long festival, held in the desert north-east of the Saudi capital, Riyadh, are escalating their clampdown on artificially enhanced camels, the official news agency reported, using “specialised and advanced” technology to detect tampering.

 

This year, the authorities discovered dozens of breeders had stretched out the lips and noses of camels, used hormones to boost the animals’ muscles, injected heads and lips with Botox to make them bigger, inflated body parts with rubber bands, and used fillers to relax their faces.

 

“The club is keen to halt all acts of tampering and deception in the beautification of camels,” the SPA report said, adding organisers would “impose strict penalties on manipulators”.

 

The camel beauty contest is at the heart of the massive carnival, which also features camel races, sales and other festivities typically showcasing thousands of dromedaries. The extravaganza seeks to preserve the camel’s role in the Bedouin tradition and heritage as the oil-rich country ploughs ahead with modernising mega projects.

 

Camel breeding is a multimillion-dollar industry and similar events take place across the region.

 

Source: https://www.theguardian.com/world/2021/dec/08/camels-enhanced-with-botox-barred-from-saudi-beauty-contest

WORD BANK:

disqualify /dɪˈskwɒl.ɪ.faɪ/ [C2] (v): loại

manipulate /məˈnɪp.jə.leɪt/ (v): thao túng, làm biến đổi

filler /ˈfɪl.ər/ (n): chất làm đầy

facelift /ˈfeɪs.lɪft/ (n): nâng cơ mặt

crackdown on sth /ˈkræk.daʊn/ (n): cuộc đàn áp

pageant /ˈpædʒ.ənt/ (n): cuộc thi sắc đẹp

injection /ɪnˈdʒek.ʃən/ [C2] (n): tiêm

artificial /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/ [B2] (adj): nhân tạo

touch-up (n): chỉnh sửa

breeder /ˈbriː.dər/ (n): người lai giống, nhân giống

cosmetic alteration /kɒzˈmet.ɪk /ˌɔl·təˈreɪ·ʃən/ (n): chỉnh sửa thẩm mỹ

prohibit /prəˈhɪb.ɪt/ [B2] (v): nghiêm cấm

hump /hʌmp/ (n): bướu

escalate /ˈes.kə.leɪt/ (v): tăng cường

clampdown on sth /ˈklæmp.daʊn/ (n): việc kiểm soát, ngăn chặn cái gì

detect /dɪˈtekt/ [C1] (v): phát hiện

tampering /ˈtæm.pə.rɪŋ/ (n): giả mạo

stretch sth out /stretʃ/ (v): kéo căng

inflate /ɪnˈfleɪt/ (v): làm phồng

rubber band /ˌrʌb.ə ˈbænd/ (n): dây chun

halt /hɒlt/ (v): ngăn chặn

deception /dɪˈsep.ʃən/ [C2] (n): lừa dối

manipulator /məˈnɪp.jə.leɪ.tər/ (n): kẻ thao túng

carnival /ˈkɑː.nɪ.vəl/ [B2] (n): lễ hội hóa trang

festivity /fesˈtɪv.ə.ti/ (n): hoạt động lễ hội

dromedary /ˈdrɒm.ə.dər.i/ (n): lạc đà

extravaganza /ɪkˌstræv.əˈɡæn.zə/ (n): xa hoa

heritage /ˈher.ɪ.tɪdʒ/ [C2] (n): di sản

plough /plaʊ/ (v): cày bừa


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular