Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateHo Chi Minh City cafe wows with 3-ton bookshelf

Ho Chi Minh City cafe wows with 3-ton bookshelf

[Reading level: B1 – Intermediate]

Nham coffee shop, situated at 91/1 Hoa Hung Street in District 10, opened its doors in early March. Characterized by simplicity, the focal point of its decor is a large bookshelf as the centerpiece on one wall.

 

 

The incorporation of books into the decor serves a deeper purpose – to ignite a passion for reading among patrons.

 

According to the manager, the entire shop was constructed within a mere two weeks, with the creation of the bookshelf alone occupying two full days. Standing at a height of 7 meters and covering an area of nearly 30 square meters, the shelf is subdivided into numerous compartments, integrated with the staircase leading to the upper floor.

 

The shelves reach up to the ceiling. Each compartment displays a variety of books collected from different sources.

 

The books cover a range of genres and are arranged in a random fashion on the shelves. Customers are kindly asked not to remove books themselves. Instead, they can request assistance from the staff if they wish to read a particular book.

 

The ground floor area near the stairs features a lounge area adorned with vintage decorative objects, drawing many visitors to capture photos. While guests are encouraged to take photos, the use of flash is prohibited.

 

 

20-year-old Phung Thi Quynh Nhu shared, “Our entire group discovered this coffee shop through social media, so we decided to visit after school.”

 

Tran Thi An, a 22-year-old student, expressed her delight after traveling nearly 20 kilometers from Thu Duc City to visit the café. She appreciated the ample space filled with books and the nostalgic decor.

 

“Inside is spacious and quiet, and almost every corner offers opportunities for beautiful photos,” she said.

 

The café can cater to over 200 guests and offers distinct areas for chatting, group work, studying, and outdoor seating.

 

In addition to its collection of books, the café incorporates various vintage household items and furniture such as tables, chairs, televisions, fans, and lights for decoration.

 

Outside, there’s a yard measuring about 40 square meters, adorned with trees and furnished with low tables and chairs.

 

The café offers a selection of over 30 drinks and cakes, ranging in prices of VND29,000-65,000 (US$1-2.60) each, available for self-service.

 

According to the manager, the café has experienced a surge in patronage for over a week, particularly during the morning and evening hours, with approximately 400 customers daily.

 

Conveniently located in a large alley, the café is easily accessible. It has free parking space, available from 7 a.m. to midnight.

 

Source: https://e.vnexpress.net/photo/places/ho-chi-minh-city-cafe-wows-with-3-ton-bookshelf-4723424.html

WORD BANK:

situated somewhere /ˈsɪtʃ.u.eɪ.t̬ɪd/ [B1] (adj): nằm ở đâu

characterized by sth /ˈker.ək.tɚ.aɪzd/ (adj): có cái gì nhưng một đặc trưng

simplicity /sɪmˈplɪs.ə.t̬i/ [C1] (n): sự đơn giản

focal point /ˌfoʊ.kəl ˈpɔɪnt/ (n): tâm điểm

décor /deɪˈkɔːr/ (n): trang trí

centerpiece /ˈsen.t̬ɚ.piːs/ (n): trung tâm

incorporate /ɪnˈkɔːr.pɚ.eɪt/ [C2] (v): sự kết hợp

ignite /ɪɡˈnaɪt/ (v): khơi dậy

passion /ˈpæʃ.ən/ [B2] (n): đam mê

patron /ˈpeɪ.trən/ (n): khách quen

a mere /mɪr/ [B2] (adv): chỉ

subdivide sth into sth /ˌsʌb.dɪˈvaɪd/ (v): chia cái gì thành cái gì

compartment /kəmˈpɑːrt.mənt/ (n): ngăn

integrate sth with sth /ˈɪn.t̬ə.ɡreɪt/ [C1] (v): tích hợp cái gì với cái gì

genre /ˈʒɑːn.rə/ (n): thể loại (phim, sách, âm nhạc)

lounge /laʊndʒ/ [C1] (n): khu vực tiếp khách

adorn sth with sth /əˈdɔːrn/ (v): trang trí, tô điểm cái gì bằng cái gì

vintage /ˈvɪn.t̬ɪdʒ/ (adj): cổ điển

draw /drɑː/ [B2] (v): thu hút

capture photo /ˈkæp.tʃɚ/ (v): chụp ảnh

prohibit /prəˈhɪb.ɪt/ [B2] (v): cấm

delight /dɪˈlaɪt/ (n): sự thích thú

appreciate sth /əˈpriː.ʃi.eɪt/ [B2] (v): đánh giá cao điều gì

ample /ˈæm.pəl/ [C1] (adj): rộng rãi

nostalgic /nɑːˈstæl.dʒə/ (adj): hoài cổ

cater to sb /ˈkeɪ.t̬ɚ/ [C1] (v): phục vụ ai đó

distinct /dɪˈstɪŋkt/ [C1] (adj): riêng biệt

furnish sth with sth /ˈfɝː.nɪʃ/ (v): trang trí cái gì bằng cái gì

surge /sɝːdʒ/ [C1] (v, n): tăng vọt

patronage /ˈpeɪ.trən.ɪdʒ/ (n): lượng khách quen

alley /ˈæl.i/ (n): ngõ, hẻm


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular