Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeLISTENING Explaining Gross National Income (GNI)

[Mp3] Explaining Gross National Income (GNI)

A country’s Gross National Income, or its GNI, is the sum of all goods and services it produces plus net income received from other countries. It’s closely related to Gross Domestic Product, or GDP, which is the monetary value of all goods and services that a country produces. But GNI adds the net income a country receives from overseas. That income includes the net on compensation, property income and taxes on production and imports.

 

GNI is the total amount of country actually gets to keep. For example, when an American owned company operating in Canada sends its profits back to the United States, the US’s GNI grows and if a Canadian company operating within the US sends its profits back to Canada, those profits will count toward Canada’s GNI, but not the US’s.

 

The GNI is quite similar to a country’s Gross National Product (GNP), which counts output from its citizens and companies regardless of where they are located. Usually, a nation’s GNI and GDP are closed since the difference between what a nation receives from abroad negates most of what it pays overseas. But if the profit outflows from foreign countries located within a nation’s borders far exceed the inflows of overseas income, a nation’s GNI can fall far below GDP. For example, Ireland’s GNI was 20% below its GDP in 2011 because the foreign investors that welcomed sent a large chunk of their profits back home. In this case, GNI was a better gauge of what its economy was actually producing. A higher GNI bodes well for a country.

 

WORD BANK:

monetary /ˈmʌn.ɪ.tri/ [C2] (adj): thuộc về tiền

compensation /ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/ (n): tiền bồi thường

negate /nɪˈɡeɪt/ (v): phủ định, phủ nhận, làm cho cái gì mất hiệu lực, bù trừ đi cái gì

outflow /ˈaʊt.fləʊ/ (n): dòng chảy ra ngoài

inflow /ˈɪn.fləʊ/ (n): dòng chảy vào trong

exceed /ɪkˈsiːd/ [C1] (v): vượt qua

chunk /tʃʌŋk/ (n – informal): phần của cái gì lớn

gauge /ɡeɪdʒ/ (n, v): thước đo, đo lường

bode /bəʊd/ (v – formal): dự báo


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular