Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeLISTENING How a simple crime led to plastic money

[Mp4] How a simple crime led to plastic money

Money counterfeiting is almost as old as money itself. When banknotes were first issued in Europe in the 17th century, they were crude and easily duplicated. Some historians believe the counterfeits in circulation outnumbered real banknotes.

 

To make paper money harder to forge, there’s been a stream of innovations – from elaborate engraving, watermarks to security thread. But these technologies couldn’t prevent a $900,000 swindle back in 1966 in Australia – which is how we got plastic money.

 

[In come the dollars, in come the cents, to replace the pounds, and the shillings and pence.]

In 1966, Australia switched from pounds to decimal currency (*). The country’s reserve bank issued a new range of banknotes with modern safety features – including watermarks, woven metal thread and raised areas thanks to being printed on Intaglio presses.

 

Soon though, fake ten-dollar notes that looked authentic began to appear. In the following years, hundreds of thousands of dollars’ worth of Australian fake notes – all with watermark and metal threads – passed into circulation, undermining confidence in Australia’s new money.

 

It wasn’t the work of a sophisticated criminal mastermind, but instead a shopkeeper, an artist, a photographer and a tailor.

 

Financed by career criminal Robert Kidd, the gang bought a colour printing press, a camera lens and some ordinary paper.

 

The photographer took pictures of a genuine note and a watermark drawn by the artist. The tailor took a week’s printing training and ran it with the shopkeeper in a garage.

 

The counterfeiters were soon caught, but the authorities were alarmed by how easy they were able to copy the money.

 

In 1968, the then governor of the Australian central bank H.C. Coombs, challenged a team of experts to create a more secure banknote. A representative from camera company Kodak made the point that if the new banknotes could be photographed, then they could also be printed and forged.

 

It inspired David Solomon, a polymer chemist. He came up with a novel idea of a plastic note after being given a business card printed on plastic by a Japanese professor.

 

Within a few years, Solomon’s team developed a unique polymer substrate, which contains several film layers.

 

[The molten polymer is forced out of a circular die in the form of a bubble. The bubble is drawn up a tall vertical tower. The size of this bubble and hence the film thickness is controlled by the air pressure within the bubble.]

 

Using polymer meant other security features could also be included. See-through panels contain Optically Variable Devicesholographic-style images that are hard to copy, or take a photo of.

 

Printed on plastic, it incorporates for the first time anywhere this Optically Variable Device, which takes on a different appearance depending on the angle at which you view it.

 

In 1988, the new technologies were first used in $10 commemorative notes. The technology has now been exported to 25 other countries. As well as their security features, polymer banknotes are also cleaner and they last two and a half times longer than paper notes, which offsets the increase in cost.

 

At the end of its lifecycle, the plastic note can be recycled to make other products.

 

Today plastic money is used in about 30 countries, and accounts for 3 percent of the world’s money.

 

In Australia, plastic notes have helped keep counterfeiting low for decades, especially when compared with other major currencies like the Euro.

 

The rate has increased in recent years though as the criminals have caught up.

 

So the best solution might just be to go cashless entirely. That would also help avoid the embarrassing spelling mistake Australia printed on 46 million of its bills this year.

 

Source: Bloomberg

WORD BANK:

counterfeit /ˈkaʊn.tə.fɪt/ (n, adj, v): tiền giả, giả mạo, làm giả

crude /kruːd/ [C2] (adj): thô, đơn giản

duplicate /ˈdʒuː.plɪ.keɪt/ (v): sao chép

circulation /ˌsɜː.kjəˈleɪ.ʃən/ (n): lưu thông

outnumber /ˌaʊtˈnʌm.bər/ [C1] (v): áp đảo

forge /fɔːdʒ/ (v): làm giả

a stream of sth (quant): một loạt cái gì

elaborate /iˈlæb.ər.ət/ [C2] (v): phức tạp

engrave /ɪnˈɡreɪv/ (v): chạm khắc

watermark /ˈwɔː.tə.mɑːk/ (n): hình mờ

thread /θred/ (n): sợi

swindle /ˈswɪn.dəl/ (v, n): lừa đảo, vụ lừa đảo

weave /wiːv/ (v): dệt

raised /reɪzd/ (adj): nổi

authentic /ɔːˈθen.tɪk/ [C1] (adj): thật, đích thực

undermine /ˌʌn.dəˈmaɪn/ [C2] (v): làm xói mòn

sophisticated /səˈfɪs.tɪ.keɪ.tɪd/ [B2] (adj): tinh vi

mastermind /ˈmɑː.stə.maɪnd/ (n): kẻ chủ mưu

career /kəˈrɪər/ (adj): chuyên nghiệp

genuine /ˈdʒen.ju.ɪn/ [B2] (adj): thật

governor /ˈɡʌv.ən.ər/ (n): thống đốc

representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ [B2] (n): đại diện

novel /ˈnɒv.əl/ (adj): mới lạ

substrate /ˈsʌb.streɪt/ (n): chất nền

molten /ˈməʊl.tən/ (adj): nóng chảy

holographic /ˌhɒl.əˈɡræf.ɪk/ (adj): thuộc về ba chiều

incorporate /ɪnˈkɔː.pər.eɪt/ [C2] (v): kết hợp

commemorative /kəˈmem·ər·ə·t̬ɪv/ (adj): mang tính kỷ niệm

offset /ˌɒfˈset/ [C2] (v): bù đắp

cashless /ˈkæʃ.ləs/ (adj): không sử dụng tiền mặt

embarrassing /ɪmˈbær.ə.sɪŋ/ [B1] (adj): đáng xấu hổ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular