Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeHealthcare The benefits of daydreaming

[Mp4] The benefits of daydreaming

 

On a daily basis, you spend between a third and half your waking hours daydreaming. That may sound like a huge waste of time, but scientists think it must have some purpose, or humans wouldn’t have evolved to do so much of it.

 

So, to figure out what’s going on here, let’s take a closer look at the mind-wanderer in chief: the bored teenager.

 

Wouldn’t it be cool to discover something, anything. Like even this plant. Just to be one of those explorers who sails around drawing stuff for years on end and everyone thinks they’re a genius.

 

But does anyone even do that anymore? Is there anything left to discover?

 

And would I be tough enough to deal with the dysentery or scurvy or piranhas or whatever?

 

I barely have the endurance to make it through track practice … but I will. Any day now, I’ll have the discipline to show up before sunrise and practice. I’ll win all my races.

 

Winning will become so easy, I’ll pick up other events just for fun. And once I’m in the Olympics, they’ll have no choice but to crown me team captain, which I will graciously accept.

 

And will I be nasty to the teammate who yelled at me? No. I’ll just calmly say, “hope you’re in a better mood.”

 

Okay. Yours and other people’s daydreams might sound or feel something like that. Let’s see what was going on.

 

To see what parts of the brain are active when you’re doing a task, or thinking, or daydreaming, scientists use brain imaging techniques that show increased blood flow and energy expenditure in those areas.

 

These brain areas are active, working together and communicating with each other. Taken together, they’re called the executive network.

 

When your mind starts to wander, a different set of brain areas becomes active. These areas make up the default mode network. The name “default mode” makes it sound like nothing is going on. And in fact, for many years, scientists associated this pattern of activity with rest.

 

But a closer look reveals that these are the brain areas involved when we revisit a memory, when we think about our plans and hopes, and yes, when our minds are wandering off on a wild daydream.

 

The mind can wander to unproductive or distressing places and brood over negative past events, like an argument. It can also wander to neutral, everyday matters, like planning out the rest of one’s afternoon.

 

But where mind-wandering really gets interesting is when it crosses into the realm of free-moving associative thought that you aren’t consciously directing.

 

This kind of mind-wandering is associated with increases in both ideas and positive emotions, and the evidence suggests that daydreaming can help people envision ways to reach their goals and navigate relationships and social situations.

 

Scientists think there may be two essential parts to this process: a generative phase of free-flowing ideas and spontaneous thoughts, courtesy of the default mode network, followed by a process of selecting, developing, and pursuing the best ideas from that generative burst, driven by logical thinking thanks to the executive network.

 

A host of imaging studies suggest that these two networks working in sync is a crucial condition for creative thinking. Taken together, the evidence clearly suggests the logical realm of the executive network and the imaginative realm of the default mode network are closely related.

 

And as you can see, the executive network is still playing a role when the default mode network is doing its thing during daydreaming.

 

In teenagers, the prefrontal cortex and other areas involved in executive function are still developing, but teens are perfectly capable of thinking through their problems and goals, especially when given space to do so on their own.

 

WORD BANK:

on a daily basis (adv): hàng ngày

evolve /ɪˈvɑːlv/ [C1] (v): tiến hóa

on end (idiom): liên tục

genius /ˈdʒiː.ni.əs/ [C1] (adj): thiên tài

tough /tʌf/ [B2] (adj): cứng rắn

dysentery /ˈdɪs.ən.ter.i/ (n): bệnh lỵ

scurvy /ˈskɝː.vi/ (n): bệnh scorbut (một bệnh do thiếu Vitamin C)

piranha /pəˈrɑː.njə/ (n): cá piranha

endurance /ɪnˈdʊr.əns/ [C2] (n): sức bền

graciously /ˈɡreɪ.ʃəs.li/ (adv): một cách vui vẻ và lịch sự

nasty /ˈnæs.ti/ [B1] (adj): khó chịu

blood flow (n): lưu lượng máu

energy expenditure (n): mức tiêu hao năng lượng

executive network (n): mạng lưới điều hành

wander /ˈwɑːn.dɚ/ [B2] (off) (v): đi lang thang

default /dɪˈfɑːlt/ (adj): mặc định

associate sth with sth /əˈsoʊ.ʃi.eɪt/ [C1] (v): liên hệ cái gì với cái gì

reveal /rɪˈviːl/ [B2] (v): cho thấy

wild /waɪld/ (adj): hoang đường

brood over sth /bruːd/ (v): nghiền ngẫm về điều gì đó (buồn, tiêu cực)

neutral /ˈnuː.trəl/ [C1] (adj): trung lập

realm /relm/ [C2] (n): vùng, khu vực, lĩnh vực

associative thought /əˈsoʊ.ʃi.ə.t̬ɪv/ (adj): suy nghĩ liên tưởng

envision sth /ɪnˈvɪʒ.ən/ (v): hình dung ra cái gì

navigate /ˈnæv.ə.ɡeɪt/ (v): xử lý (tình huống khó khăn)

spontaneous /spɑːnˈteɪ.ni.əs/ (adj): tự phát

courtesy of sth /ˈkɝː.t̬ə.si/ (idiom, pre): nhờ có cái gì

generative /ˈdʒen.ər.ə.tɪv/ (adj): sáng tạo

burst /bɝːst/ (n): sự bùng phát

in sync /sɪŋk/ (adv): đồng bộ

prefrontal cortex /ˌpriː.frʌn.t̬əl ˈkɔːr.teks/ (n): vỏ não trước trán


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular