Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateSome bite bullet spending $1,630 to return home for Tet

Some bite bullet spending $1,630 to return home for Tet

[Reading level: B1 – Intermediate]

For some, Lunar New Year’s joy is overshadowed by the financial burden of spending several months’ salary on hometown trips after a year of hard work.

 

On a flight from Ho Chi Minh City to the north in early January, I sat next to a man in his thirties, traveling to his hometown. A conversation revealed that he worked as a ride-hailing driver and while working that morning, he had received news of his grandmother’s death. Being the eldest grandchild, he felt obliged to attend the funeral and thus booked a flight immediately after completing a ride.

 

“I get paid tens of thousands of dong (VND1,000 equals 41 cents) for each ride I complete,” he told me. “But then I have to spend millions [of dong] on plane tickets.”

 

He further added that he was traveling without his wife to save expenses, and planned to return to Ho Chi Minh City after the funeral.

 

When asked about the reason why he would not stay in his hometown until Tet, which will start in early February, the man explained that his wife was still working in the city and he also wanted to return after the funeral to earn more for Tet. He confirmed he would be visiting his hometown again for Tet.

 

“It costs me an estimated VND40 million to travel to my hometown each Tet,” he said, noting that over half is spent on round-trip airfare, with the rest on lucky money and gifts for relatives.

 

The actual cost can sometimes be even higher, he said. But as the eldest son in his family, he felt obligated to return, fearing criticism from neighbors and relatives otherwise.

 

According to the man, he and his wife earn around VND13-14 million per month in total, making the cost of going home for Tet almost three to four months of their accumulated income.

 

I am sharing this story not to debate the necessity of returning home for Tet, but to express my viewpoint: people should not let monetary matters symbolize their pride, as it leads to unnecessary burden, especially with the significant price hikes during Tet, which eat into many people’s savings after working hard for the whole year.

 

We must recognize that the decision to work far away and return home for Tet is based more on emotional desires than financial practicality. Therefore, I think money should not overshadow emotions during Tet. People in the countryside should also avoid exerting undue pressure on family members living afar. The essence of going home for Tet is the reunion itself, not the amount of money one brings.

 

What are your thoughts on this topic?

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/love/some-bite-bullet-spending-1630-to-return-home-for-tet-4706532.html

WORD BANK:

bite the bullet (idiom): cắn răng làm gì (khó khăn)

overshadow /ˌoʊ.vɚˈʃæd.oʊ/ (v): làm lu mờ

financial burden /fɑɪˈnæn·ʃəl ˈbɝː.dən/ (n): gánh nặng tài chính

reveal /rɪˈviːl/ [B2] (v): cho biết, tiết lộ

ride-hailing driver /ˈraɪd.heɪ.lɪŋ/ (n): tài xế taxi công nghệ

oblige sb to do sth /əˈblaɪdʒ/ (v): bắt buộc ai làm gì

funeral /ˈfjuː.nɚ.əl/ [B2] (n): đám tang

round-trip airfare /ˌraʊnd ˈtrɪp ˈer.fer/ (n): vé máy bay khứ hồi

relative /ˈrel.ə.t̬ɪv/ [B1] (n): người thân

obligate sb to do sth /ˈɑːb.lɪ.ɡeɪt/ (v): bắt buộc ai làm gì

criticism /ˈkrɪt̬.ɪ.sɪ.zəm/ [B2] (n): lời chỉ trích

accumulate /əˈkjuː.mjə.leɪt/ [C2] (v): tích lũy

necessity /nəˈses.ə.t̬i/ [C1] (n): sự cần thiết

monetary /ˈmɑː.nə.ter.i/ [C2] (adj): thuộc về tiền bạc

symbolize /ˈsɪm.bə.laɪz/ (v): tượng trưng cho cái gì

pride /praɪd/ [B2] (n): lòng kiêu hãnh

hike /haɪk/ (n): mức tăng vọt

eat into sth (v): ăn lẹm vào (tiền/thời gian)

savings /ˈseɪ·vɪŋz/ (n): tiền tiết kiệm

exert /ɪɡˈzɝːt/ (v): gây ra cái gì

undue /ʌnˈduː/ [C2] (adj): không cần thiết

afar /əˈfɑːr/ (adv): ở xa

reunion /ˌriːˈjuː.njən/ [C2] (n): sự đoàn tụ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular