Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateStarbucks is officially in the EV business

Starbucks is officially in the EV business

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Starbucks locations in five US states now host Volvo’s electric car chargers.

 

Starbucks has opened electric vehicle charging stations at 15 locations along the thousand-mile stretch between Denver and Seattle as part of its partnership with Swedish automaker Volvo.

 

The 50 Volvo charging stations, at Starbucks stores in Colorado, Utah, Idaho, Oregon, and Washington, recharge any electric car with a CCS1 or CHAdeMO connector.

 

Starbucks and Volvo said part of their reasoning behind the project, which they announced last year, is to address North America’s lack of charging infrastructure for EVs. As of this summer, there were only 32,000 DC fast chargers publicly available in the U.S.—a tiny fraction of the country’s 2.3 million electric cars.

 

“We chose the pilot route because Seattle and Denver are two fast growing EV markets, but importantly the corridor that connects the cities is underserved when it comes to existing infrastructure, so we saw an opportunity to connect them,” a Starbucks spokesperson told Quartz.

 

Other food and retail chains are also seizing on Americans’ rising interest in EVs and the need for more charging stations. Taco Bell, Whole Foods, 7-Eleven, and Subway are among the growing number of companies to add—or plan to add—EV chargers outside their stores.

 

What kind of EVs will Starbucks’ stations charge?

Most electric vehicles in the U.S. made by companies other than Tesla currently use CCS1 connectors to charge. CCS, which stands for Combined Charging System, was developed by the European Automobile Association. Combined Charging System Type 1 is the most widely used plug to charge electric cars in North America.

 

CHAdeMO connectors were developed in Japan before the arrival of CCS. Some car manufacturers in Asia adopted them. Older Nissan EV models, for example, use these connectors.

 

Tesla’s NACS charges ahead

Tesla developed its charging connector and port, which it dubbed the North American Charging Standard, or NACS, before CCS was created. Tesla began allowing other auto companies to use its design last year. A slew of automakers, from General Motors and Ford to Volvo, Hyundai, Honda, and Mercedes, have announced that their new EV models will adopt NACS.

 

Starbucks told Quartz that it plans to offer EV charging stations compatible with NACS connectors and is “exploring partnerships” with other automakers to open more EV charging stations in the future.

 

Source: https://qz.com/starbucks-is-officially-in-the-ev-business-1851090526

WORD BANK

host  /həʊst/ (v): giới thiệu, ra mắt

charger  /ˈtʃɑː.dʒər/ (n): bộ sạc

partnership  /ˈpɑːt.nə.ʃɪp/ [B2] (n): quan hệ đối tác

automaker  /ˈɔː.təʊˌmeɪ.kər/ (n): nhà sản xuất ô tô

connector  /kəˈnek.tər/ (n): đầu nối

announce  /əˈnaʊns/ [B1] (v): thông báo

address  /əˈdres/ [C1] (v): giải quyết

infrastructure [C1] (n): cơ sở hạ tầng

fraction  /ˈfræk.ʃən/ (n): phần

pilot  /ˈpaɪ.lət/ (adj): thí điểm

corridor  /ˈkɒr.ɪ.dɔːr/ [B2] (n): hành lang

underserved  /ˌʌn.dəˈsɜːvd/ (adj): thiếu thốn, thiệt thòi

spokesperson  /ˈspəʊksˌpɜː.sən/ [C1] (n): người phát ngôn

retail chain (n): chuỗi bán lẻ

seize on/upon sth /siːz/ (PhrV): nắm bắt, tận dụng cái gì làm lợi thế

plug /plʌɡ/ (n): phích cắm

adopt  /əˈdɒpt/ [B2] (v): sử dụng

port  /pɔːt/ (n): cổng sạc

dub /dʌb/ (v): đặt tên

compatible with sth  /kəmˈpæt.ə.bəl/ (adj): tương thích với cái gì


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular