Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateAsteroid the size of the Golden Gate Bridge will whiz past Earth...

Asteroid the size of the Golden Gate Bridge will whiz past Earth in March

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

An asteroid as wide as the Golden Gate Bridge is long will hurtle past Earth next month. But although it will be the biggest and speediest asteroid to fly by our planet this year, there’s no reason to panic.

 

The space rock, officially called 231937 (2001 FO32), is about 0.5 to 1 mile (0.8 to 1.7 kilometers) in diameter and will come within 1.25 million miles (2 million kilometers) of Earth at 11:03 a.m. EST (1603 GMT) on March 21 — close enough and large enough to be classified as “potentially hazardous,” according to a database published by NASA’s Jet Propulsion Laboratory.

 

An asteroid is designated as “potentially hazardous” when its orbit intersects with Earth’s at a distance of no more than about 4.65 million miles (7.5 million km) and it is bigger than about 500 feet (140 meters) in diameter, according to NASA’s Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

 

Small asteroids pass between Earth and the moon several times a month, and their fragments enter and break up in Earth’s atmosphere almost daily, according to NASA’s Planetary Defense Coordination Office (PDCO).

 

Telescopes in New Mexico that are part of the Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) program — an MIT Lincoln Laboratory program funded by the U.S. Air Force and NASA — detected the asteroid on March 23, 2001, according to EarthSky. Observatories have monitored it ever since. Scientists used these observations to calculate the asteroid’s orbit and determine how close the space rock will come to Earth when it whizzes by at almost 77,000 mph (124,000 km/h).

 

No known asteroid poses a significant risk to Earth for the next 100 years. The current biggest known threat is an asteroid called (410777) 2009 FD, which has a 1 in 714 (less than 0.2%) chance of hitting Earth in 2185, according to NASA’s PDCO.

 

NASA is studying methods of deflecting asteroids that do end up on a collision course with Earth, such as by using the gravity of a flying spacecraft to slowly pull asteroids off their trajectory to a safe distance, according to NASA’s PDCO.

 

If you have a telescope with an aperture of at least 8 inches (20 centimeters), you might be able to spot the fast-moving space rock, according to EarthSky. To catch a glimpse in the southern U.S., point your telescope south-southeast between the constellations of Sagittarius and Corona Australis at 4:45 a.m. EST on March 20.

 

Source: https://www.livescience.com/potentially-hazardous-asteroid-whizzes-near-earth-2001-fo32.html

WORD BANK:

asteroid /ˈæs.tər.ɔɪd/ (n): tiểu hành tinh

hurtle /ˈhɜː.təl/ (v): va mạnh, đụng mạnh

panic /ˈpæn.ɪk/ [B2] (v): hoảng sợ

diameter /daɪˈæm.ɪ.tər/ (n): đường kính

hazardous /ˈhæz.ər.dəs/ (adj): nguy hiểm

propulsion /prəˈpʌl.ʃən/ (n): lực đẩy

designate /ˈdez.ɪɡ.neɪt/ (v): chỉ định

orbit /ˈɔː.bɪt/ (n): quỹ đạo

intersect /ˌɪn.təˈsekt/ (v): giao cắt

fragment /ˈfræɡ.mənt/ (n): mảnh vỡ

telescope /ˈtel.ɪ.skəʊp/ [B2] (n): kính viễn vọng

detect /dɪˈtekt/ [C1] (v): phát hiện

observatory /əbˈzɜː.və.tər.i/ (n): đài quan sát

monitor /ˈmɒn.ɪ.tər/ [B2] (v): theo dõi

ever since [B1] (adv): kể từ đó

whizz by /wɪz/ (v): lao vút qua

pose a risk to sb/sth [C1] (v): gây ra rủi ro cho ai / cái gì

deflect /dɪˈflekt/ (v): làm chệch hướng

collision /kəˈlɪʒ.ən/ (n): va chạm

gravity /ˈɡræv.ə.ti/ (n): trọng lực

pull sb/sth off (v): kéo ai/cái gì khỏi cái gì

trajectory /trəˈdʒek.tər.i/ (n): quỹ đạo

aperture /ˈæp.ə.tʃər/ (n): khẩu độ

spot /spɒt/ [B2] (v): phát hiện ra

glimpse /ɡlɪmps/ (n): cái nhìn thoáng qua

constellation /ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/ (n): chòm sao


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular