How Beijing is winning control of the South China Sea

0
4211

SINGAPORE — Even by his outspoken standards, Philippine President Rodrigo Duterte’s account of a conversation he had with his Chinese counterpart, Xi Jinping, was startling.

SINGAPORE – Ngay cả với tính cách thẳng thắn của mình, mô tả của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về một cuộc trò chuyện của ông với người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cận Bình, vẫn khiến cho người ta phải ngạc nhiên.

During a meeting between the two leaders in Beijing in May 2017, the subject turned to whether the Philippines would seek to drill for oil in a part of the South China Sea claimed by both countries. Duterte said he was given a blunt warning by China’s president.

Trong một cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2017, chủ đề chuyển sang liệu Philippines có muốn khoan dầu tại một phần của Biển Nam Trung Quốc (Biển Đông) nơi cả hai nước đều có tuyên bố chủ quyền. Duterte cho biết ông đã nhận được một lời cảnh cáo thẳng thừng của Chủ tịch nước Trung Quốc.

“[Xi’s] response to me [was], ‘We’re friends, we don’t want to quarrel with you, we want to maintain the presence of warm relationship, but if you force the issue, we’ll go to war,” Duterte recounted.

“[Ông Tập] phản ứng với tôi [rằng],” Chúng ta là bạn, chúng tôi không muốn cãi nhau với các ông, chúng tôi muốn duy trì sự hiện diện của mối quan hệ ấm áp, nhưng nếu các ông buộc chúng tôi phải lựa chọn, chúng tôi sẽ chọn chiến tranh ” Tổng thống Duterte kể lại.

A year later, Duterte was asked for a response to news that China had landed long-range bombers on one of the South China Sea’s Paracel Islands — a milestone that suggests the People’s Liberation Army Air Force can easily make the short hop to most of Southeast Asia from its new airstrips. “What’s the point of questioning whether the planes there land or not?” Duterte responded.

Một năm sau, ông Duterte được yêu cầu trả lời tin rằng Trung Quốc đã hạ cánh các máy bay ném bom tầm xa trên một hòn đảo thuộc Quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông – một cột mốc cho thấy Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân [Trung Quốc] có thể dễ dàng tiếp cận Đông Nam Á từ các sân bay mới của họ [trên biển]. “Tôi chẳng thấy có ý nghĩa gì khi hỏi liệu các máy bay có hạ cánh ở đó hay không?” ông Duterte trả lời.

His refusal to condemn China’s military buildup underlines China’s success in subduing its rivals in the South China Sea. Since 2013 China has expanded artificial islands and reefs in the sea and subsequently installed a network of runways, missile launchers, barracks and communications facilities.

Việc ông Duterte từ chối lên án việc xây dựng của quân đội của Trung Quốc nhấn mạnh sự thành công của Trung Quốc trong việc chinh phục các đối thủ của mình ở Biển Đông. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã mở rộng các đảo nhân tạo và các rạn san hô trên biển và sau đó đã lắp đặt một mạng lưới đường băng, bệ phóng tên lửa, doanh trại và các cơ sở truyền thông.

These military advances have led many to wonder if Beijing has already established unassailable control over the disputed waters. Brunei, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam also have overlapping claims to parts of the South China Sea and its islands – claims that are looking increasingly forlorn in the wake of China’s military buildup.

Những tiến bộ quân sự này đã khiến nhiều người tự hỏi liệu Bắc Kinh đã thiết lập quyền kiểm soát không thể chối bỏ đối với các vùng biển tranh chấp. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đều có những tuyên bố chủ quyền chồng lấp lên nhau tại các phần của Biển Đông và các hòn đảo của vùng biển này – những tuyên bố đang ngày càng trở nên nghiêm trọng trước sự thức tỉnh về việc xây dựng của quân đội Trung Quốc.

“What China is winning is de facto control of nearly the entire South China Sea, including all activities and resources in it, despite the other surrounding Southeast Asian states’ respective legal rights and entitlements under international law,” said Jay Batongbacal, director of the University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.

“Những gì Trung Quốc thắng là sự kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm tất cả các hoạt động và tài nguyên trong đó, bất chấp các quyền và lợi ích hợp pháp khác của các nước Đông Nam Á xung quanh”, ông Jay Batongbacal, giám đốc Viện Hải dương học và Luật biển của Philippines cho hay.

At stake is the huge commercial and military leverage that comes with controlling one of the world’s most important shipping lanes, through which up to $5 trillion worth of trade passes each year.

Có khả năng là các hoạt động thương mại và quân sự khổng lồ sẽ đi kèm với việc kiểm soát một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất của thế giới, với 5 nghìn tỷ đô la giá trị hàng hóa được vận chuyển qua [Biển Đông] mỗi năm.

U.S. Secretary of Defense James Mattis insists that China faces “consequences” for the “militarization” of South China Sea, which he says is being done for “the purposes of intimidation and coercion.”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với “những hậu quả” cho việc “quân sự hóa” Biển Đông, điều mà ông nói rằng đang được thực hiện với “mục đích đe dọaép buộc.”

Mac Thornberry, chairman of the U.S. House Armed Services Committee, added that the U.S. naval presence means China does not have a free hand in the South China Sea.

Mac Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, nói thêm rằng sự hiện diện hải quân của Hoa Kỳ có nghĩa là Trung Quốc sẽ không có được một bàn tay tự do ở Biển Đông.

“I think you will see more and more nations working together to affirm freedom of navigation through the South China Sea and other international waters,” Thornberry told the Nikkei Asian Review.

Thornberry nói với tạp chí Nikkei Asian Review: “Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy ngày càng nhiều quốc gia cùng làm việc để khẳng định quyền tự do hàng hải qua Biển Đông và các vùng biển quốc tế khác”.

But what those consequences might be was left unsaid by Mattis, who suggested that there was little prospect of forcing China to give up its growing network of military facilities dotting the sea.

Nhưng những hậu quả có thể là gì lại bị ông Mattis bỏ ngỏ; ông đã gợi ý rằng có rất ít khả năng buộc Trung Quốc phải từ bỏ mạng lưới các cơ sở quân sự đang phát triển rải rác trên biển [Đông].

“We all know nobody is ready to invade,” he said.

“Chúng ta đều biết không ai sẵn sàng xâm lược [Trung Quốc],” ông nói.

U.S. Defense Secretary James Mattis talked up the “Indo-Pacific” strategy in his June 2 speech at the Shangri-La Dialogue in Singapore. – Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã lên tiếng về chiến lược “Ấn-Thái Bình Dương” trong bài phát biểu ngày 2 tháng 6 tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Gregory Poling, director of the Asia Maritime Transparency Initiative at the U.S.-based Center for Strategic and International Studies, said, “There is no reasonable basis for the U.S. to use military force to push China off its outposts, nor would any country in the region support such an effort.”

Gregory Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Mỹ nói: “Không có cơ sở hợp lý để Hoa Kỳ sử dụng vũ lực để đẩy Trung Quốc ra khỏi tiền đồn của mình, cũng như bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hỗ trợ một nỗ lực như vậy.”

The U.S. pushback so far has included disinviting China from a major Pacific naval exercise. It also continues to carry out so-called freedom of navigation operations, or FONOPs, the most recent of which took place on May 27. This was followed by U.S. military aircraft flying over the Paracel Islands in early June, a move that prompted a countercharge of “militarization’” against the U.S. by China’s Foreign Ministry.

Sự phản kháng của Mỹ cho đến nay đã bao gồm việc rút lại lời mời Trung Quốc tới một cuộc tập trận hải quân lớn ở Thái Bình Dương. Mỹ cũng tiếp tục thực hiện cái gọi là hoạt động tự do hàng hải, hay FONOPs, hoạt động gần đây nhất trong số đó diễn ra vào ngày 27 tháng 5. Điều này kéo theo việc máy bay quân sự Mỹ bay qua quần đảo Hoàng Sa vào đầu tháng Sáu, một động thái dẫn đến việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc buộc tội Mỹ “quân sự hóa”.

China regards the FONOPs as saber-rattling and “a challenge to [our] sovereignty,” according to Lt. Gen. He Lei, Beijing’s lead representative at the Singapore conference.

Trung Quốc coi FONOP là mối đe dọa quân sự và “một thách thức đối với chủ quyền [của chúng tôi]”, theo Trung tướng He Lei, đại diện chính của Bắc Kinh tại hội nghị tại Singapore.

He restated the government position on troops and weapons on islands in the South China Sea, describing the deployments as an assertion of sovereignty and said that allegations of militarization were “hyped up” by the U.S.

Ông ta đã tái khẳng định vị trí của chính phủ về quân đội và vũ khí [Trung Quốc] trên các hòn đảo ở Biển Đông, mô tả việc triển khai [quân sự] như một sự khẳng định chủ quyền và cho rằng các cáo buộc về quân sự đã bị Mỹ “thổi phồng“.

Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana stopped short of endorsing the FONOPs but told the Nikkei Asian Review that “it is our belief that those sea lanes should be left open and free.”

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ FONOPs mà còn nói với tờ Nikkei Asian Review rằng “chúng tôi tin rằng những tuyến đường biển này phải được mở và tự do”.

In contrast to Duterte’s reluctance to confront China, his predecessor as president, Benigno Aquino, was frequently outspoken about China’s increasing control of the sea. He pressed a case against Beijing to an arbitration tribunal in 2013 after a protracted naval stand-off the year before around Scarborough Shoal, a rock claimed by both countries and lying about 120 nautical miles off the Luzon coast.

Trái ngược với sự miễn cưỡng của tổng thống Duterte khi đối đầu với Trung Quốc, người tiền nhiệm của ông, Benigno Aquino, thường xuyên nói thẳng về sự kiểm soát ngày càng tăng của Trung Quốc trên biển. Ông đã đưa ra một vụ kiện chống Bắc Kinh tới một tòa trọng tài vào năm 2013 sau vụ tranh chấp vào năm trước đó xung quanh Bãi cạn Scarborough, một hòn đảo đá mà cả hai quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền và nằm cách bờ biển đảo Luzon (Philippines) khoảng 120 hải lý.

In mid-2016 the tribunal dismissed China’s expansive “nine-dash line” claim to much of the South China Sea and its artificial island-building and expansion, all of which the tribunal said contravened the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS.

Vào giữa năm 2016, tòa trọng tài này đã bác bỏ tuyên bố “đường chín đoạn” rộng lớn của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông và việc xây dựng và mở rộng đảo nhân tạo của Trung Quốc, tất cả những điều đó, theo tòa án, đều vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 hay UNCLOS.

Duterte said he would not “flaunt” the tribunal outcome, in contrast with his campaign pledge to assert the country’s sovereignty — he even vowed to ride a jet ski to one of China’s artificial islands and plant the Philippine flag there. Manila hopes for significant Chinese investment in roads, rail and ports, as part of Beijing’s Belt and Road Initiative, a multicontinent plan outlining China-backed infrastructure upgrades.

Duterte cho biết ông sẽ không “nhấn mạnh” kết quả của phiên tòa, trái ngược với cam kết chiến dịch của mình về việc khẳng định chủ quyền của đất nước – ông thậm chí còn thề sẽ lái một chiếc máy bay phản lực đến một trong những hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc và cắm cờ Philippine ở đó. Manila trông đợi vào vốn đầu tư quan trọng của Trung Quốc vào đường bộ, đường sắt và cảng, như là một phần của Sáng kiến Vành đai Con đường của Bắc Kinh, một kế hoạch xuyên lục địa phác thảo các [dự án] nâng cấp cơ sở hạ tầng do Trung Quốc hậu thuẫn.

Filipino activists rally outside the Chinese Consulate in Manila in February to protest Beijing’s continued reclamation activities in the South China Sea.- Các nhà hoạt động Philippines tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila hồi tháng 2 để phản đối các hoạt động cải tạo liên tục của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Defense Secretary Lorenzana emphasized in remarks to the media in Singapore that good relations with China remain a priority, regardless of bilateral disputes. “It is just natural for us to befriend our neighbor. We cannot avoid dealing with China, they are near, [and] many Filipinos, including me, have Chinese blood.”

Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana nhấn mạnh trong các lưu ý đối với các phương tiện truyền thông ở Singapore rằng mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc vẫn sẽ là một ưu tiên, bất kể tranh chấp song phương. “Điều tự nhiên là chúng ta nên kết bạn với người hàng xóm của mình. Chúng ta không thể tránh đối đầu với Trung Quốc, họ ở rất gần, [và] nhiều người Philippines, kể cả tôi, có mang dòng máu Trung Quốc.”

For the Philippines, a U.S. treaty ally, there are growing doubts about whether the American navy would protect them in a conflict with China, something Duterte, a brusque critic of the U.S., has questioned publicly.

Đối với Philippines, một đồng minh của Mỹ, ngày càng có nhiều nghi ngờ về việc hải quân Mỹ có bảo vệ họ trong cuộc xung đột với Trung Quốc hay không, Duterte, một nhà phê bình thô lỗ của Mỹ, đã đặt câu hỏi công khai.

Mattis, like former President Barack Obama and his Secretary of State Hillary Clinton, sidestepped a question on that issue in Singapore, saying, “The reason why public figures do not want to give specific answers is that these are complex issues.”

Mattis, cũng giống như cựu Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton, đã bỏ qua một câu hỏi về vấn đề này ở Singapore, nói rằng, “Lý do tại sao các nhân vật [chính trị] không muốn đưa ra câu trả lời cụ thể là bởi vì đây là những vấn đề [rất] phức tạp.”

American evasiveness is a reminder to the Philippines that the U.S. might not risk war with China over its old ally. “It is debatable whether Filipinos believe that the U.S. will have its back in a conflict with China,” Batongbacal of the University of the Philippines said. “Duterte’s repeated statements against the reliability of the U.S. as an ally tends to undermine this further.”

Sự lảng tránh của người Mỹ là một lời nhắc nhở cho Philippines rằng Hoa Kỳ có thể sẽ không có mạo hiểm mà gây chiến với Trung Quốc [để bảo vệ] đồng minh lâu năm của họ. “Điều gây tranh cãi là liệu người Philipin có tin rằng Mỹ sẽ có hỗ trợ họ trong cuộc xung đột với Trung Quốc hay không”, Batongbacal thuộc Đại học Philippines cho biết. “Những tuyên bố lặp đi lặp lại của Duterte chống lại sự đáng tin cậy của Hoa Kỳ với vai trò là một đồng minh có xu hướng làm suy yếu thêm điều này (lòng tin của người Philipin với Mỹ).”

Duterte’s reticence has left Vietnam as the sole claimant willing to speak up. Discussing recent developments in the South China Sea, Vietnamese Defense Minister Gen. Ngo Xuan Lich told the Singapore conference, “Under no circumstances could we excuse militarization by deploying weapons and military hardware over disputed areas against regional commitments.”

Sự dè dặt của Duterte đã khiến Việt Nam trở thành quốc gia đòi quyền lợi duy nhất sẵn sàng lên tiếng. Thảo luận về diễn biến gần đây tại Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tướng Ngô Xuân Lịch, nói với hội nghị tại Singapore: “Trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể tha thứ cho hành động quân sự hóa bằng cách triển khai vũ trang và thiết bị quân sự trên các khu vực tranh chấp chống lại các cam kết khu vực.”

Lich did not name-check China in his speech, but described “a serious breach to the sovereignty” of another country that “violates international laws, complicates the situation and negatively affects regional peace, stability and security.”

Ông Lịch không trực tiếp nhắc tới Trung Quốc trong bài phát biểu của mình, nhưng mô tả “một sự vi phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền” của một quốc gia khác “vi phạm pháp luật quốc tế, làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình, ổn định và an ninh khu vực”.

As well as hindering oil and gas projects in waters close to Vietnam, China’s navy has for several years harassed Vietnamese fishing boats — as it does around the Philippines — and continues to occupy islands seized from Vietnam nearly five decades ago.

Cùng với việc cản trở các dự án dầu khí ở vùng biển gần Việt Nam, hải quân Trung Quốc đã nhiều năm quấy rối các tàu đánh cá Việt Nam – như họ đã làm quanh Philippines – và tiếp tục chiếm giữ các đảo [mà họ] chiếm giữ của Việt Nam gần 5 thập kỷ trước.

In 2014, anti-China riots kicked off across Vietnam after China placed an oil rig in South China Sea waters claimed by Hanoi. In early June there were demonstrations against proposals that protesters claimed will give Chinese businesses favored access in so-called Special Economic Zones in Vietnam.

Trong năm 2014, các cuộc bạo động chống Trung Quốc nổ ra trên khắp Việt Nam sau khi Trung Quốc đặt một giàn khoan dầu tại vùng biển Đông mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền. Đầu tháng 6 (năm 2018) đã có những cuộc biểu tình chống lại những đề nghị [của chính phủ] mà những người biểu tình cho rằng sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Trung Quốc quyền tiếp cận có lợi vào cái gọi là Đặc khu Kinh tế ở Việt Nam.

The Lan Tay gas platform, operated by Rosneft Vietnam, sits in the South China Sea off the Vietnamese coast. China has been hindering Vietnam’s oil exploration activities in the sea. – Giàn khoan dầu khí Lan Tây, do Rosneft Việt Nam điều hành, nằm ở Biển Đông ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Trung Quốc đang cản trở hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam trên biển.

Vietnam’s response to potential isolation has been a cautious dalliance with the U.S. In late 2016, shortly before the election of Donald Trump as U.S. president, American warships docked in Vietnam’s Cam Ranh Bay naval base, the first such visit since the former antagonists normalized ties in 1995. That landmark was followed in March this year by the arrival of a U.S. aircraft carrier to the central Vietnam city of Danang.

Phản ứng của Việt Nam đối với khả năng bị cô lập là một lời đùa cợt thận trọng với Mỹ. Vào cuối năm 2016, ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và ông Donald Trump đắc cử, tàu chiến Mỹ đã cập cảng ở căn cứ hải quân Vịnh Cam Ranh của Việt Nam, chuyến thăm đầu tiên như vậy kể từ khi hai quốc gia [đối lập] bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Bước ngoặt tiếp theo là vào tháng Ba năm nay với sự xuất hiện của một tàu sân bay Mỹ đến thành phố Đà Nẵng ở miền trung Việt Nam.

Hanoi recently called for greater Japanese involvement in the region’s maritime disputes, perhaps signalling an interest in a wider effort to counter China. But unlike the Philippines, Vietnam, which like China is a single party communist-run state, is not a U.S. treaty ally. Historical and ideological differences mean that there are limits to how closely Vietnam will align with the U.S.

Gần đây, Hà Nội kêu gọi thêm sự tham gia của Nhật Bản vào các cuộc tranh chấp hàng hải của khu vực, có lẽ [điều này] báo hiệu sự quan tâm [của Việt Nam] tới một nỗ lực lớn hơn để chống lại Trung Quốc. Nhưng không giống như Philippines, Việt Nam, giống như Trung Quốc là một quốc gia một đảng cộng sản độc lập, không phải là một đồng minh của Mỹ. Những khác biệt lịch sử và ý thức hệ có nghĩa là có những giới hạn về mức độ gắn kết giữa Việt Nam với Hoa Kỳ.

“I think there is a good momentum with defense cooperation with the U.S. But I don’t think that it would immediately mean jumping into the ‘American camp,’ whatever it means,” said Huong Le Thu, senior analyst at the Australian Strategic Policy Institute.

“Tôi nghĩ rằng có một động lực tích cực để [Việt Nam] hợp tác quốc phòng với Mỹ. Nhưng tôi không nghĩ điều đó có nghĩa là họ sẽ ngay lập tức gia nhập “doanh trại Mỹ “, bất kể điều đó có nghĩa là gì”, bà Huong Le Thu, chuyên gia phân tích cao cấp của Học viện Chính sách chiến lược Úc cho biết.

From Bollywood to Hollywood – Từ Bollywood đến Hollywood

The U.S. has sought to widen the array of countries it hopes will join it in countering China’s rising influence. During his 12-day swing through Asia in late 2017, Trump peppered his speeches with references to the “Indo-Pacific,” dispensing with the long established “Asia-Pacific” label in favor of a more expansive term first used by Japan.

Hoa Kỳ đã tìm cách mở rộng danh sách các quốc gia mà họ hy vọng sẽ tham gia [với họ] vào việc chống lại ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc. Trong suốt chuyến thăm dài 12 ngày tới Châu Á vào cuối năm 2017, tổng thống Trump đã thêm vào những bài phát biểu của mình bằng việc nhắc đến [cụm từ] “Ấn Độ-Thái Bình Dương”, thay cho cụm từ “Châu Á-Thái Bình Dương” vốn được dùng từ lâu để đổi lấy một thuật ngữ bao quát hơn vốn được Nhật Bản sử dụng đầu tiên.

The “Indo-Pacific” was then mentioned throughout the U.S. National Security Strategy published soon after Trump’s Asia trip — a document that alleged China aims to “challenge American power” and “is using economic inducements and penalties, influence operations, and implied military threats to persuade other states to heed its political and security agenda.”

[Cụm từ] “Ấn Độ-Thái Bình Dương” sau đó được đề cập trong suốt Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ được công bố ngay sau chuyến thăm Châu Á của ông Trump – một tài liệu cáo buộc Trung Quốc hướng tới việc “thách thức quyền lực của Mỹ” và “đang sử dụng những cám dỗ và hình phạt kinh tế, các hoạt động mang tính ảnh hưởng, và ngụ ý các mối đe dọa quân sự để thuyết phục các nước khác chú ý đến chương trình nghị sự chính trị và an ninh của mình (Trung Quốc)”

Three days before his Singapore speech, Mattis announced in Hawaii that the U.S. Pacific Command would be renamed the Indo-Pacific Command, describing the expanded theater as stretching “from Bollywood to Hollywood.”

Ba ngày trước khi bài phát biểu của mình tại Singapore, ông Mattis tuyên bố tại Hawaii rằng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ -Thái Bình Dương, mô tả sự mở rộng “từ Bollywood đến Hollywood”.

Mattis later added some gravitas to the cinematic catchphrase, saying in Singapore that “standing shoulder to shoulder with India, ASEAN and our treaty allies and other partners, America seeks to build an Indo-Pacific where sovereignty and territorial integrity are safeguarded — the promise of freedom fulfilled and prosperity prevails for all.”

Ông Mattis sau đó đã thêm một số lời trang trọng vào khẩu hiệu mang tính điện ảnh này, trong bài phát biểu tại Singapore rằng “kề vai [sát cánh] với Ấn Độ, ASEAN và các đồng minh của chúng tôi và các đối tác khác, Mỹ tìm cách xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi mà chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được bảo vệ – [cam kết] thực hiện lời hứa [mang lại] tự do và thịnh vượng cho tất cả các bên.”

The Trump administration clearly hopes for greater Indian involvement in its efforts to counter China’s growing influence. Kori Schake, deputy director-general of the International Institute for Strategic Studies, said that while “Indo-Pacific isn’t yet an established part of the lexicon,” the implications of the term are clear.

Chính quyền của tổng thống Trump rõ ràng hy vọng sẽ có sự tham gia của Ấn Độ trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Kori Schake, Phó tổng giám đốc của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói rằng trong khi “Ấn Độ-Thái Bình Dương chưa phải là một từ có trong từ điển,” những hàm ý của thuật ngữ này là rõ ràng.

“India is an Asian power. The countries adopting the term are encouraging India into greater cooperation in maintaining the maritime commons in the Indian and Pacific oceans,” said Schake, a former U.S. State Department official.

“Ấn Độ là một cường quốc châu Á. Các quốc gia sử dụng thuật ngữ này đang khuyến khích Ấn Độ hợp tác nhiều hơn trong việc duy trì các hoạt động hàng hải thường xuyên ở các Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương,” Schake, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Indian Prime Minister Narendra Modi addresses the Shangri-La Dialogue, an annual security conference, in Singapore on June 1. – Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề cập đến cuộc đối thoại Shangri-La, một hội nghị an ninh hàng năm, tại Singapore vào ngày 1/6.

Modi enthusiastically echoed American rhetoric about a “shared vision of an open, stable, secure and prosperous” Indo-Pacific, which he described as “a natural region” — countering those who wonder if an area stretching from Bollywood to Hollywood might too vast and disparate to be cast into a geopolitical fact on the ground.

Thủ tướng Modi nhiều lần nhắc lại lời nói của Mỹ về một “tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cởi mở, ổn định, an toàn và thịnh vượng”, mà ông mô tả là “một khu vực tự nhiên” – chống lại những ai tự hỏi liệu một khu vực trải dài từ Bollywood đến Hollywood có là quá rộng lớn và khác biệt để được đúc thành một thực thể địa chính trị.

But Modi also heaped praise on China, despite its border dispute with India and increasingly close economic ties with Pakistan, India’s neighbor and nuclear rival.

Nhưng ông Modi cũng nhiều lần khen ngợi về Trung Quốc, mặc cho tranh chấp biên giới với Ấn Độ và quan hệ kinh tế ngày càng khăng khích [giữa Trung Quốc] với Pakistan, hàng xóm và đối thủ hạt nhân của Ấn Độ.

“Our cooperation is expanding. Trade is growing. And, we have displayed maturity and wisdom in managing issues and ensuring a peaceful border,” Modi said.

“Sự hợp tác của chúng tôi đang mở rộng. Thương mại đang phát triển. Và, chúng tôi đã thể hiện sự trưởng thành và khôn ngoan trong việc quản lý các vấn đề và đảm bảo một biên giới hòa bình,”ông Modi nói.

China’s foreign ministry described Modi’s speech as “positive,” while one of its military delegation at the Singapore conference gloated that India and the U.S. “have different understandings, different interpretations, of this Indo-Pacific.”

Bộ ngoại giao Trung Quốc mô tả bài phát biểu của ông Modi là “tích cực”, trong khi một phái đoàn quân sự tại hội nghị Singapore lại cho rằng Ấn Độ và Hoa Kỳ “có những cách hiểu biết khác nhau, những cách giải thích khác nhau về [cụm từ] Ấn Độ – Thái Bình Dương”.

China’s first domestically designed and built aircraft carrier – Tàu sân bay đầu tiên được Trung Quốc tự thiết kế và đóng mới

It is perhaps no surprise then that China’s rivals in the South China Sea do not yet regard the nascent Indo-Pacific alliance-building as something to pin their hopes on when it comes to control of the sea.

Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi các đối thủ của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa vẫn chưa quan tâm đến liên minh Ấn Độ-Thái Bình Dương mới trong quá trình hình thành như một điều gì đó để đặt hi vọng vào khi nói tới việc kiểm soát biển Đông.

“We are witnessing the great power shift toward Asia-Pacific with the ‘Indo-Pacific strategy,’ Belt and Road Initiative and a series of country grouping[s] in the region,” Lich said, cautioning that “the outcomes for the region and the world are somewhat yet to be unveiled.”

Tướng Ngô Xuân Lịch cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi quyền lực lớn đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương với chiến lược ‘Ấn Độ-Thái Bình Dương’, Sáng kiến Vành đai và Con đường và một loạt các nhóm quốc gia trong khu vực.” Ông cũng cảnh báo rằng “các tác động tới thế giới và khu vực vẫn chưa được tiết lộ.”

Lich’s Philippine counterpart was even more circumspect, particularly regarding the Indo-Pacific concept. “I have to study it some more,” Lorenzana said. “This is a new construct in this area.”

Người đồng cấp Philippine của tướng Lịch thậm chí còn thận trọng hơn, đặc biệt là khi nhắc tới khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương. “Tôi cần phải nghiên cứu thêm,” Lorenzana nói. “Đây là một công trình mới trong khu vực này.”

Source: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cover-Story/How-Beijing-is-winning-control-of-the-South-China-Sea