Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeLISTENING Barack Obama's three lessons for college graduates

[Mp3] Barack Obama’s three lessons for college graduates

 

Since I’m one of the old guys, I won’t tell you what to do with this power that rests in your hands. But I’ll leave you with three quick pieces of advice.

 

First, don’t be afraid. America has gone through tough times before, slavery, civil war, famine, disease, the Great Depression, and 911. And each time we came out stronger, usually because a new generation, young people like you, learned from past mistakes and figured out how to make things better.

 

Second, do what you think is right. Doing what feels good, what’s convenient, what’s easy. That’s how little kids think. Unfortunately, a lot of so-called grown-ups, including some with fancy titles and important jobs, still think that way, which is why things are so screwed up. I hope that instead, you decide to ground yourself in values that lasts, like honesty, hard work, responsibility, fairness, generosity, respect for others. You won’t get it right every time. You’ll make mistakes, like we all do. But if you listen to the truth that’s inside yourself, even when it’s hard, even when it’s inconvenient. People will notice. They’ll gravitate towards you and you’ll be part of the solution, instead of part of the problem.

 

And finally, build a community. No one does big things by themselves. Right now, when people are scared, it’s easy to be cynical and say “let me just look out for myself” or “my family” or “people who look or think or pray like me,” but if we’re gonna get through these difficult times, if we’re gonna create a world where everybody has opportunity to find a job, and afford college, if we’re gonna save the environment, and defeat future pandemics, then we’re gonna have to do it together.

 

So be alive to one another’s struggles, stand up for one another’s rights, leave behind all the old ways of thinking that divide us – sexism, racial prejudice, status greed – and set the world on a different path. When you need help, Michelle and I have made it the mission of our foundation to give young people like you the skills and support to lead in your own communities and to connect you with other young leaders around the country and around the globe.

 

But the truth is you don’t need us to tell you what to do because in so many ways you’ve already started to lead.

 

Source: The Independent

WORD BANK:

piece of advice (n): lời khuyên

tough time /tʌf taɪm/ (n): thời kỳ khó khăn

slavery /ˈsleɪ.vər.i/ [C1] (n): chế độ nô lệ

civil war /ˌsɪv.əl ˈwɔːr/ (n): nội chiến

famine /ˈfæm.ɪn/ [C2] (n): nạn đói

the Great Depression /ˌɡreɪt dɪˈpreʃ.ən/ (n): cuộc Đại suy thoái (năm 1929)

the so-called /ˌsəʊˈkɔːld/ [B2] (expression): thứ được gọi là

grown-up /ˌɡrəʊn ˈʌp/ [B2] (n): người trưởng thành

fancy /ˈfæn.si/ (adj): đắt, ngon, đẹp

title /ˈtaɪ.təl/ (n): danh hiệu, chức danh

screw sth up /skru/ (v): làm cái gì rối tung lên, làm cái gì trở nên tồi tệ, làm hỏng

honesty /ˈɒn.ə.sti/ (n): sự trung thực

fairness /ˈfeə.nəs/ [C1] (n): công bằng

generosity /ˌdʒen.əˈrɒs.ə.ti/ [B2] (n): sự rộng lượng

gravitate towards sth/sb /ˈɡræv.ə.teɪt/ (v): bị hút về phía ai/cái gì

cynical /ˈsɪn.ɪ.kəl/ [C2] (adj): nghĩ rằng người khác chỉ lo cho bản thân họ

afford /əˈfɔːd/ [B1] (v): có đủ khả năng chi trả cho cái gì

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

struggle /ˈstrʌɡ.əl/ [B2] (n): khó khăn

one another /ˌwʌn əˈnʌð.ər/ (pronoun): lẫn nhau

rights /rɑɪts/ (n): quyền

sexism /ˈsek.sɪ.zəm/ (n): chủ nghĩa phân biệt giới tính

racial /ˈreɪ.ʃəl/ [B2] (adj): thuộc về chủng tộc

prejudice /ˈpredʒ.ə.dɪs/ [B2] (n): định kiến

status /ˈsteɪ.təs/ [C1] (n): địa vị

greed /ɡriːd/ [C1] (n): sự tham lam


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular