Singapore and Paris top world’s most expensive cities

0
858

Singapore is the world’s most expensive city for the fifth straight year in the Economist Intelligence Unit’s latest Worldwide Cost of Living report, with Paris and Zurich tied for second place.

Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm năm liên tiếp theo báo cáo Chi phí sinh hoạt mới nhất của Economist Intelligence Unit, với Paris và Zurich xếp ở vị trí thứ hai.

Asia Pacific and European destinations dominated the ranks of costliest cities identified in the report released this week. Tokyo and Osaka were conspicuous in their absence from the top 10, edged out by low inflation. The EIU survey is designed to help companies calculate cost-of-living allowances and build compensation packages for expatriates and business travelers.

Châu Á Thái Bình Dương và các điểm đến châu Âu thống trị danh sách các thành phố đắt đỏ nhất được xác định trong báo cáo được công bố tuần này. Điều đáng chú ý là Tokyo và Osaka vắng mặt trong top 10, bị loại khỏi danh sách bởi lạm phát thấp. Khảo sát của EIU được thiết kế để giúp các công ty tính toán chi phí sinh hoạt và xây dựng các gói bồi thường cho [nhân viên] người nước ngoài và đi công tác.

As recent as 2013, Tokyo was the world’s costliest city to live in. The Japanese capital dropped seven places to 11th over the past year. Hong Kong, last year’s second-most expensive city, slipped to fourth place.

Gần đây nhất vào năm 2013, Tokyo là thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho việc sinh sống. Thủ đô của Nhật Bản đã giảm 7 bậc xuống vị trí thứ 11 trong năm qua. Hồng Kông, vào năm ngoái là thành phố đắt đỏ thứ hai, trượt xuống vị trí thứ tư.

Sydney rose four notches to break into the top 10, with Oslo, Geneva, Zurich and Copenhagen also climbing the list compiled from a survey of 160 items across 133 countries.

Sydney đã tăng bốn bậc để lọt vào top 10, cùng với đố Oslo, Geneva, Zurich và Copenhagen cũng tăng bậc trong danh sách được tổng hợp từ một cuộc khảo sát 160 mặt hàng trên 133 quốc gia.

“Currency fluctuations continue to be a major cause for changes in the ranking,” the EIU said.

“Biến động tiền tệ tiếp tục là một nguyên nhân chính cho những thay đổi trong bảng xếp hạng,” theo EIU.

A weakening dollar meant no American city was among the 10 most expensive despite a rise in the relative cost of living in the U.S. over recent years, the EIU said. The report named New York and Los Angeles as the 13th and 14th costliest, down from ninth and 11th position last year.

Đồng đô la suy yếu đồng nghĩa với việc không có thành phố nào của Mỹ nằm trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất mặc dù chi phí sinh hoạt tương đối ở Mỹ tăng trong những năm gần đây, EIU cho biết. Báo cáo này liệt kê New York và Los Angeles ở thứ 13 và 14, giảm từ vị trí thứ 9 và thứ 11 vào năm ngoái.

The dollar fell against all G-10 currencies last year, with the euro rising more than 14 percent.

Vào năm ngoái đồng đô la đã giảm so với tất cả các loại tiền tệ trong nhóm G-10, với việc đồng euro tăng hơn 14%.

Paris is the only euro zone city among the top 10 most expensive even as the euro rallied. The EIU said the French capital remained “structurally extremely expensive to live in, with only alcohol, transport and tobacco offering value for money compared with other European cities.”

Paris là thành phố duy nhất trong khu vực sử đụng đồng euro trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất ngay cả khi đồng euro tăng giá. EIU cho biết thủ đô của Pháp vẫn “có cấu trúc cực kỳ đắt đỏ để sinh sống, chỉ có rượu, giao thông và thuốc lá rẻ hơn so với các thành phố khác ở châu Âu.

Tel Aviv was the sole Middle East metropolis among the top 10. Transport costs there are 79 percent above New York prices, the report found.

Tel Aviv là siêu đô thị duy nhất của Trung Đông trong top 10. Báo cáo này cho thấy chi phí giao thông ở đây cao hơn 79% so giá ở New York.

Car ownership was a factor behind Singapore’s top ranking. However, the report noted that the city-state remains significantly cheaper than its peers in terms of household goods and hiring domestic help.

Quyền sở hữu xe hơi là một yếu tố đằng sau vị trí dẫn đầu của Singapore. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng đất nước này vẫn rẻ hơn đáng kể so với các nước khác [trong bảng xếp hạng] về mặt [chi phí cho] hàng gia dụng và thuê người giúp việc.

Though Asia is home to the world’s most expensive places to live, it also has some of the most affordable. South Asian cities including Bangalore, Chennai, Karachi and New Delhi provided good value for money, the report noted. This year, the Syrian capital of Damascus and Venezuela’s Caracas were ranked the world’s cheapest.

Mặc dù châu Á là nơi có nhiều nơi thành phố đắt đỏ nhất thế giới, khu vực này cũng có những nơi có giá cả phải chăng nhất. Bản báo cáo lưu ý rằng các thành phố Nam Á bao gồm Bangalore, Chennai, Karachi và New Delhi có chi phí sinh hoạt rất thấp. Năm nay, thủ đô Damascus và Syria và Caracas của Venezuela được xếp hạng rẻ nhất thế giới.

Source: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/singapore-still-world-s-costliest-city-paris-a-close-second?fbclid=IwAR3Xni4zggNttguXzq1zqV0-vwHmd8LeylFtSM9Nnef35257drx2jic86ao

WORD BANK:

dominate /ˈdɒm.ɪ.neɪt/ [B2] (v): thống trị

conspicuous /kənˈspɪk.ju.əs/ (adj): rõ ràng, đáng chú ý

compensation /ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/ (n): bồi thường

expatriate /ekˈspæt.ri.ət/ (n): người nước ngoài

notch /nɒtʃ/ (n): bậc

compile /kəmˈpaɪl/ [C1] (v): tổng hợp

rally /ˈræl.i/ (v): cải thiện

offer/provide (good) value for money (phrase): rẻ

sole /səʊl/ [C1] (adj): duy nhất

metropolis /məˈtrɒp.əl.ɪs/ (n): siêu đô thị


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead