This £13 Aldi whisky just won a huge global award

0
1466

The budget retailer’s offerings beat some that retail for three times the price.

Các sản phẩm của hãng bán lẻ giá rẻ này đã đánh bại một số sản phẩm được bán với giá gấp ba lần chúng.

Two Aldi own-label whiskies have won gold medals at the world-renowned Spirits Business Scotch Whisky Masters.

Hai loại rượu whisky nhãn hiệu riêng của Aldi đã giành được huy chương vàng tại [cuộc thi] nổi tiếng thế giới Spirits Business Scotch Whisky Masters. (spirits: rượu mạnh)

The budget supermarket’s spirits fought off stiff competition – some of which retail for three times the price – to take the top spots.

Các sản phẩm rượu mạnh của hãng giá rẻ này đã chiến đấu [trước sự] cạnh tranh gay gắt – trong đó có 1 số sản phẩm có giá bán lẻ cao gấp ba lần – để đạt được vị trí hàng đầu.

Gold medals were awarded to Aldi’s Highland Black Scotch Whisky (£12.99) and Islay Single Malt Scotch Whisky (£17.49).

Huy chương vàng đã được trao cho Aldi’s Highland Black Scotch Whisky (có giá 12,99 bảng Anh – khoảng 400 ngàn đồng 1 chai) và Islay Single Malt Scotch Whisky (17,49 bảng Anh – khoảng 530 ngàn đồng 1 chai).

The Aldi Highland Black 8 Year Old Scotch Whisky was one of three gold medallists in the category of blends aged up to 12 years, alongside Scots Gold 12 Year Old and Chivas Regal 12 Year Old.

Rượu whisky Old Scotch Aldi Highland Black 8 tuổi là một trong ba [sản phẩm đạt] huy chương vàng thuộc thể loại hỗn hợp từ 12 tuổi trở xuống, bên cạnh Scots Gold 12 tuổi và Chivas Regal 12 tuổi.

The Aldi Islay Single Malt Scotch Whisky was the only gold-winner in its price range for Islay single malts.

The Aldi Islay Single Malt Scotch Whisky là sản phẩm đạt huy chương vàng duy nhất trong số các sản phẩm đồng giá cho giải dành cho rượu mạch nha đơn Islay.

The competition sees a body of independent judges, including experienced bartenders, spirits journalists and spirits educators, conducting a series of blind taste tests in order to crown their winners.

Cuộc thi có sự tham gia của các giám khảo độc lập, bao gồm các bartender giàu kinh nghiệm, các nhà báo và các chuyên gia đào tạo về rượu mạnh. Họ tiến hành việc nếm rượu trong khi bị bịt mắt để tìm ra sản phẩm thắng cuộc.

Aldi’s Speyside Single Malt Scotch Whisky (£17.49) also picked up a Silver medal.

Aldi’s Speyside Single Malt Scotch Whisky (với giá 17.49 bảng Anh) cũng đã giành được 1 huy chương bạc.

Julie Ashfield, Managing Director of Buying at Aldi UK, said: “It goes without saying that we are extremely proud of these results from the Spirits Business. This is the second year that our Highland Black Scotch Whisky has been voted best in the world and we are thrilled it has performed so well again!

Julie Ashfield, Giám đốc quản lý Hàng nhập của Aldi UK, nói: “Không cần phải nói, chúng tôi vô cùng tự hào về kết quả từ cuộc thi Spirits Business. Đây là năm thứ 2 sản phẩm Highland Black Scotch Whisky của chúng tôi được bình chọn là tốt nhất thế giới và chúng tôi thấy rất vui rằng nó đã một lần nữa khẳng định được chất lượng của mình!”

“We are committed to bringing excellent value products to your shelves, and these results are further evidence of Aldi’s unwavering consistency in sourcing only the highest quality spirits for our shoppers.”

“Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng tuyệt hảo đến giá để rượu của bạn, và những kết quả này là bằng chứng hơn nữa về sự đồng nhất của chúng tôi trong việc đưa ra những sản phẩm rượu mạnh có chất lượng cao nhất tới khách hàng.”

Source: https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/aldi-whisky-best-world-gold-medal-awards-scotch-masters-a8399131.html

WORD BANK:

world-renowned /ˌwɜːldrɪˈnaʊnd/ (adj): nổi tiếng thế giới

spirits /ˈspɪrɪts/ (n): rượu mạnh

stiff competition /stɪf ˌkɒmpəˈtɪʃən/ [B1] (n): sự cạnh tranh gay gắt

It goes without saying that (expression): Không cần phải nói, chắc chắn là

thrilled /θrɪld/ [B2] (adj): vô cùng vui sướng về điều gì

unwavering /ʌnˈweɪvərɪŋ/ (adj): không dao động

consistency /kənˈsɪstənsi/ (n): tính kiên định, sự ổn định