Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedThis swan-shaped megayacht concept has a detachable head that turns into a...

This swan-shaped megayacht concept has a detachable head that turns into a day boat

[Reading level: C1 – Advanced]

This bold new megayacht concept is sure to ruffle a few feathers. The 450-footer is shaped just like a swan and even comes with a detachable head that can be used as a separate boat.

 

The gigantic sized bird goes by the name of Avanguardia, which means “vanguard” in English, which fits since the megayacht is clearly at the forefront of marine design. The concept was penned by plucky Italian designer Pierpaolo Lazzarini of Lazzarini Design Studio. The Rome-based outfit has churned out a number of disruptive designs, from flying cars to a bullet-shaped hyperyacht, but this waterbird may make the biggest splash yet.

 

Avanguardia is replete with flowing lines and subtle curves that give her the elegant silhouette of a real-life swan. The gargantuan vessel is split into five separate decks and can fit up to 60 seafarers. Just like the animal, the “head” (a.k.a. the control tower) acts as a brain to maneuver the vessel. But it also doubles as a separate 50-foot cruiser that can carry out day-time jaunts.

 

The control center is supported by a flexible “neck” that employs a fulcrum to give it a full range of movement. When swanning about, it drops to the middle of the megayacht to help steer it in the right direction. Conversely, when the vessel is at anchor, the neck lowers the head to the water where it detaches for independent cruising.

 

Toys come in the form of a helicopter on the top level, a pair of Lazzarini’s jet capsules that are located aft, and a haul of supercars which sit amidships, because why not? The jet capsules can also be added to the rear of the vessel for added propulsion.

 

Speaking of propulsion, the swan’s power would come in the form of twin electric side engines and a central MTU Rolls-Royce engine. Together, this setup could push the megayacht to a maximum cruising speed of about 18 knots.

 

While Avanguardia it just a concept at this stage, the design studio said that it could become a reality in the future if a client is able to invest.

 

Source: https://robbreport.com/motors/marine/swan-shaped-megayacht-concept-has-a-head-that-turns-into-a-boat-2948382/

WORD BANK:

megayacht /ˈmeɡ.ə.jɑːt/ (n): siêu du thuyền

ruffle one’s feathers /ˈrʌf.əl/ (v): khiến ai tức giận, lo lắng hoặc khó chịu

detachable /dɪˈtætʃ.ə.bəl/ (adj): có thể tháo rời

vanguard /ˈvæn.ɡɑːd/ (n): tiên phong

pen /pen/ (v): chấp bút

plucky /ˈplʌk.i/ (adj – informal): bạo dạn, táo bạo

outfit /ˈaʊt.fɪt/ (n): tổ chức, doanh nghiệp

churn out sth /tʃɜːn/( v-informal): cho ra, tạo ra cái gì một cách nhanh chóng (nhưng chất lượng không cao)

disruptive /dɪsˈrʌp.tɪv/ (adj): phá cách

make a splash /splæʃ/ [C2] (v): tạo tiếng vang

replete with sth /rɪˈpliːt/ (v): đầy cái gì

flowing /ˈfləʊ.ɪŋ/ (adj): uyển chuyển

subtle /ˈsʌt.əl/ [C2] (adj): tinh tế

elegant /ˈel.ə.ɡənt/ [B2] (adj): thanh lịch

silhouette /ˌsɪl.uˈet/ (n): hình dáng

deck /dek/ [B2] (n): boong tàu

seafarer /ˈsiːˌfeə.rər/ (n): người đi biển

a.k.a. (abbreviation of also known as): hay còn gọi là

maneuver /məˈnuː.vər/ (v): điều khiển

jaunt /dʒɔːnt/ (n): chuyến dạo chơi

flexible /ˈflek.sə.bəl/ [B2] (adj): linh hoạt

fulcrum /ˈfʊl.krəm/ (n): trục bản lề

swan /swɒn/ (v): di chuyển một cách chậm dãi, thong thả

steer /stɪər/ [B2] (v): điều hướng

conversely /ˈkɒn.vɜːs.li/ (adv): ngược lại

anchor /ˈæŋ.kər/ (n): neo

detach /dɪˈtætʃ/ (v): tách ra

aft /ɑːft/ (adj, adv): phía sau đuôi tàu

haul /hɔːl/ [C2] (n): đoàn

rear /rɪər/ [C1] (n): phía sau

propulsion /prəˈpʌl.ʃən/ (n): sức đẩy, lực đẩy

cruising speed (n): tốc độ hành trình

knot /nɒt/ (n): hải lý / giờ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular