Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateVietnam's Dragon Bridge actually breathes fire

Vietnam’s Dragon Bridge actually breathes fire

[Reading level: B1 – Intermediate]

If you’ve never seen a fire-breathing dragon bridge, then you’ve never seen the Rong Bridge in Da Nang, Vietnam.

 

The 2,185-foot-long (666-meter-long), six-lane bridge is the longest suspension bridge in Vietnam. Da Nang is one of the biggest port cities in Vietnam, and the Rong Bridge spans the Han River just before it empties into Da Nang Bay. This is all well and good, but the most exciting thing about the Rong Bridge is that it’s shaped like a sinuous, sparkly golden dragon, modeled after the stylized dragons from the Ly Dynasty that ruled over Vietnam in the 11th and 12th centuries. The Rong Dragon also breathes fire on weekends after 9 p.m. and on special occasions.

 

After a design contest in 2005 and a six-year construction period, the Rong Bridge opened in 2013, commemorating the 38th anniversary of the city’s liberation in 1975 during the Vietnam War (which, in Vietnam, is called the American War). It cost $US85 million to build and it is currently the world’s largest dragon-shaped steel bridge.

 

The bridge is spectacular any time of day, but at night it’s lit up with 2,500 color-changing LED lights and on weekends and holidays the head of the dragon breathes fire or sometimes spits water out of its mouth. Not only has the bridge eased traffic congestion in the city, it has generated tourist income, linking the city with the eastern sea front, the airport and the UNESCO heritage town of Hoi An, an important port for the spice trade starting in the 15th century.

 

The Dragon Bridge in Da Nang, the third largest city of Vietnam, as it appears during the day – Cầu Rồng vào ban ngày ở Đà Nẵng- thành phố lớn thứ ba Việt Nam.

The length and width of the 2,185-foot-long (666-meter-long), six-lane Rong Bridge was not an accident — the number 6 is considered lucky in Vietnam.

 

Source: https://science.howstuffworks.com/engineering/structural/dragon-bridge.htm

WORD BANK:

fire-breathing (adj): phun lửa

span /spæn/ (v): bắc qua

all well and good (idiom): tốt, khá tốt

suspension bridge /səˈspen.ʃən ˌbrɪdʒ/ (n): cầu treo

sinuous /ˈsɪn.ju.əs/ (adj): uốn lượn

sparkly /ˈspɑːr.kəl.i/ (adj): lấp lánh

model /ˈmɑd·əl/ (v): mô phỏng

stylized /ˈstaɪə.laɪzd/ (adj): cách điệu

commemorate /kəˈmem.ə.reɪt/ [C2] (v): kỷ niệm

liberation /ˌlɪb·əˈreɪ·ʃən/ (n): giải phóng

light up sth (phrasal verb): thắp sáng

generate /ˈdʒen.ə.reɪt/ [B2] (v): mang lại


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular