Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateWoman destroys 4 million Yuan Ferrari only minutes after renting it

Woman destroys 4 million Yuan Ferrari only minutes after renting it

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

After renting a Ferrari 458 from a dealership in the coastal city of Wenling, Zhejiang province, one woman wasted absolutely no time in totaling her new luxury car.

Sau khi thuê một chiếc Ferrari 458 từ một đại lý ở thành phố ven biển Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, một người phụ nữ đã không chút thời gian nào trong việc phá hỏng chiếc xe sang trọng mới của mình.

 

In CCTV footage, the red Ferrari is seen drifting and suddenly spinning out of control straight into a median road barrier and oncoming traffic. The Ferrari collides with a white SUV, pushing it over and causing it to crash into a black Nissan in the next lane.

Trong cảnh quay từ CCTV (camera giám sát), chiếc Ferrari màu đỏ được thấy trượt đi và đột nhiên đổi hướng không kiểm soát đâm thẳng vào một giải phân cách và những chiếc xe đang tới. Chiếc Ferrari va chạm với một chiếc SUV màu trắng, đẩy nó lên cao và khiến nó đâm vào một chiếc Nissan màu đen ở làn đường tiếp theo.

 

Shortly before that crash, the driver filmed herself on her smartphone at the wheel of her new vehicle, which she had just rented for 4,500 yuan ($687) a day. While waiting at a traffic light, the woman can’t help but boast at the position she finds herself in. “This is my first time driving a Ferrari. It is truly the most incredible feeling,” she says.

Ngay trước vụ tai nạn đó, người lái xe đã dùng chiếc điện thoại thông minh tự quay phim mình phía sau vô lăng của chiếc xe mới, mà cô vừa mới thuê với giá 4.500 Nhân dân Tệ (687 USD – gần 16 triệu đồng) một ngày. Trong khi chờ đèn giao thông, người phụ nữ không thể không tự hào về vị trí mà cô thấy mình đang ngồi. “Đây là lần đầu tiên tôi lái một chiếc Ferrari. Đó thực sự là cảm giác tuyệt vời nhất.”cô nói.

 

The woman was not injured in the crash, but we presume she is now feeling somewhat less than incredible now. Shots from the scene of the accident show how the Ferrari’s front-end was completely mangled by the collision. Reportedly, the car costs around 4 million yuan ($611,000) and, according to the Straits Times, the cost of repairing it could be as much as 1 million yuan ($152,000).

Người phụ nữ không bị thương trong vụ tai nạn, nhưng chúng tôi cho rằng bây giờ cô ấy sẽ cảm thấy “ít tuyệt vời” hơn. Các bức ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy tổng thể của chiếc Ferrari hoàn toàn bị xáo trộn bởi vụ va chạm. Được biết, chiếc xe có giá khoảng 4 triệu nhân dân tệ (611.000 USD – khoảng 14 tỷ đồng) và, theo tờ Straits Times, chi phí sửa chữa nó có thể lên đến 1 triệu nhân dân tệ (152.000 USD – khoảng 3,5 tỷ đồng).

 

While the woman says that she lost control of the high-performance vehicle because of the wet and slippery road, some netizens are concerned that she may also have been distracted by her phone, considering that she had just shot a video behind the wheel only a few minutes before the crash – even if she was stopped at a traffic light at the time.

Trong khi người phụ nữ nói rằng chiếc xe hiệu suất cao mất kiểm soát vì đường ướt và trơn, một số cư dân mạng lo ngại rằng cũng có thể cô ta đã bị phân tâm bởi chiếc điện thoại của mình, với việc cô vừa quay một đoạn video phía sau bánh lái vài phút trước vụ tai nạn – dù khi đó cô đang dừng lại ở đèn giao thông.

 

Earlier this month in the Jiangsu city of Yangzhou, a man tried to bless his newly-bought BMW by burning incense on its hood, a dedication which instead ended with the 470,000 yuan ($73,000) car being reduced to nothing more than a smoldering pile of iron.

Hồi đầu tháng này tại thành phố Giang Châu, một người đàn ông đã cố gắng ban phước cho chiếc BMW mới mua của mình bằng cách đốt hương trên mui xe, một hành động mà rốt cuộc đã biến chiếc xe 470.000 tệ (73.000 USD – gần 1 tỷ 700 triệu đồng) thành một đống sắt cháy âm ỉ.

 

Source: https://shanghai.ist/2018/06/25/woman-destroys-4-million-yuan-ferrari-only-minutes-after-renting-it/

WORD BANK:

dealership /ˈdiː.lə.ʃɪp/ (n): đại lý

total /ˈtəʊ.təl/ (v): phá hỏng

drift /drɪft/ (v): trượt (không kiểm soát)

spin out of control (v): đổi hướng đột ngột và không kiểm soát

collide /kəˈlaɪd/ (v): va chạm

can’t help but do sth (v): không thể không làm gì

boast /bəʊst/ [B2] (v): tự hào

mangle /ˈmæŋ.ɡəl/ (v): phá hỏng

netizen /ˈnet.ɪ.zən/ (v): cư dân mạng

bless /bles/ (v): ban phước

incense /ˈɪn.sens/ (n): hương

hood /hʊd/ /hʊd/ (n): mui xe

dedication /ˌded.ɪˈkeɪ.ʃən/ [C1] (n): sự cống hiến

smoldering /ˈsməʊl.dər.ɪŋ/ (adj): (cháy) âm ỉ

pile [B1] /paɪl/ (quant): đống


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới. Chỉ với một số tiền dù nhỏ và 1 phút, bạn đã có thể góp phần xây dựng cộng đồng!

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây:
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular