Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateHotel with 10 thousand rooms deserted for 80 years

Hotel with 10 thousand rooms deserted for 80 years

[Reading level: B1 – Intermediate]

There is a hotel on Rugen Island in the Baltic Sea, Germany, which has been deserted for 80 years. You will be surprised to know that this hotel has 10,000 rooms, but even more, the surprising thing is that no guests have stayed in this hotel till date. This hotel was built between 1936 and 1939. Hitler and his Nazi army ruled in Germany at that time. The hotel was built by the Nazis under the ‘Strength through Joy’ program. It took about 9000 workers to build it.

 

The name of this hotel is Hotel da Prora (Prora Hotel). This name is given because this hotel looks like a memorial. Prora means shrubby plain or wasteland. Actually, this hotel is built about 150 meters from the sandy beach. The hotel is divided into eight housing blocks and is spread over an area of ​​4.5 square kilometers. The hotel also had a cinema hall, festival hall and swimming pool. Apart from this, the most special thing is that a cruise ship could also stand here.

 

This hotel was not yet fully built. Before that, World War II started in 1939, after which its construction ceased and all workers were sent to work in Hitler’s war factories. The war ended in 1945, but this hotel was never noticed again. This hotel is almost ruined now. It is said that if this hotel was completely built, then it would be considered the largest and best hotel in the world.

 

Source: https://opinionpower.in/that-hotel-with-10-thousand-rooms-which-has-been-deserted-for-80-years/

WORD BANK:

deserted /dɪˈzɜː.tɪd/ [C1] (adj): bị bỏ hoang

till date [B2] (adv): cho đến nay

Nazi /ˈnɑːt.si/ (n): Đức Quốc xã

rule /ruːl/ [C2] (v): cai trị

joy /dʒɔɪ/ [B2] (n): niềm vui

memorial /məˈmɔː.ri.əl/ [C2] (n): đài tưởng niệm

shrub /ʃrʌb/ (n): cây bụi

plain /pleɪn/ (n): đồng bằng

wasteland /ˈweɪst.lænd/ (n): khu đất hoang

cruise ship /ˈkruːz ˌʃɪp/ (n): du thuyền, tàu du lịch

cease /siːs/ [B2] (v): dừng lại

ruin /ˈruː.ɪn/ [B2] (v): làm hư hỏng

consider /kənˈsɪd.ər/ [B2] (v): coi là, coi như


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular