Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeLISTENING Why we have different blood types

[MP3] Why we have different blood types

 

Why do we have different blood types?

 

Scientists estimate that blood types have been around for at least 20 million years but doctors have only known about them for the last 116 years. Before 1900, countless people died after they were injected with the wrong blood.

 

But what makes a certain blood type wrong for one person but right for another? Part of the reasons has to do with proteins, called antigens, on the surface of your red blood cells that define your blood type. For example, Type A blood contains Type A antigens whereas Type B blood contains Type B antigens. But if you mix blood Type A and B together, you’ll start an all-out war in the body.

 

Your blood plasma contains antibodies that police the body for anything foreign, including antigens that don’t match your blood type. When you inject the wrong antigens, antibodies will attack by attaching to them, which causes the blood to clump. These clumps clog blood vessels, which disturbs circulation, and can prove fatal. It only takes a few milliliters of the wrong blood to cause a serious reaction, so it’s critical that you know your blood type.

 

There are 35 blood groups systems in the world. But yours likely fall under the two most common groups: the ABO group and the Rh group. Together, these groups include the eight blood types that dominate 90% of the world’s population.

 

Odds are that you’re either O+ or A+, which accounts for about 65% of human blood types. However, blood type can vary from one location to the next. For example, type O blood is far more common in the western hemisphere while types A and B show up more often in the eastern hemisphere. In India, for instance, your odds of being born B+ are 4 times greater than in the US. Yet, your chances of developing the rare AB- blood type are less than 2% worldwide.

 

Scientists are still trying to figure out why there are so many different blood types and where they came from. We know that blood types are not unique to humans. Dogs, cats, horses and monkey (to name a few) also have them, but animals usually contain different antigens than humans, so don’t go injecting pets with your blood.

 

There’s also a growing body of research revealing that blood types play a role in our defense, or lack thereof, against certain diseases. For instance, people with blood type A are at higher risk for some forms of pancreatic cancer and leukemia as well as small box infections, heart disease, and severe malaria whereas people with blood type O are far less likely to develops severe malaria but they’re more prone to ulcers and ruptured Achilles tendons.

 

So, next time you give blood, take a few minutes to contemplate just how bizarre a business it is when blood eventually enters another human being.

 

WORD BANK:

inject /ɪnˈdʒekt/ (v): tiêm

antigen /ˈæn.tɪ.dʒən/ (n): kháng nguyên

antibody /ˈæn.tiˌbɒd.i/ (n): kháng thể

all-out war (n): cuộc chiến tranh thực sự (chứ không phải chỉ là sung đột quân sự nhỏ lẻ hoặc đe dọa quân sự)

blood plasma /blʌd ˈplæz.mə/ (n): huyết tương

police (v): kiểm soát, tuần tra

clump /klʌmp/ (v): tụ lại

clog /klɒɡ/ (v): làm nghẽn

blood vessel /ˈves.əl/ (n): mạch máu

fatal /ˈfeɪ.təl/ [B2] (adj): chết người

odds /ɒdz/ [C1] (n): khả năng

hemisphere /ˈhem.ɪ.sfɪər/ (n): bán cầu

to name (but) a few (expression): còn nhiều lắm

lack thereof /læk ˌðeəˈrɒv/ (expression): nếu thiếu thì …

pancreatic cancer /pæŋ.kriˈæt.ik/ (n): ung thư tuyến tụy

leukemia /luˈki·mi·ə/ (n): bệnh bạch cầu

small box infection (n): đậu mùa

severe /sɪˈvɪər/ [B2] (adj): nghiêm trọng

malaria /məˈleə.ri.ə/ (n): sốt rét

be prone to sth /prəʊn/ (adj): dễ bị

ulcer /ˈʌl.sər/ (n): viêm loét

rupture /ˈrʌp.tʃər/ (v): làm đứt

Achilles tendon /əˌkɪl.iːz ˈten.dən/ (n): gân nối bắp chân với ngón chân

contemplate /ˈkɒn.təm.pleɪt/ [C2] (v): suy ngẫm

bizarre /bɪˈzɑːr/ [B2] (adj): kỳ lạ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular