Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeNEWSTaiwan cancels many visa applications after 152 Vietnamese tourists ‘disappear’

Taiwan cancels many visa applications after 152 Vietnamese tourists ‘disappear’

The Liou He night market in Kaohsiung City, Taiwan, one of the country’s most famous night markets. – Chợ đêm Liou He ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan, một trong những chợ đêm nổi tiếng nhất của đất nước này.

Taiwan is searching for 152 Vietnamese tourists who went missing in the southwestern city of Kaohsiung late last week.

Đài Loan đang tìm kiếm 152 khách du lịch Việt Nam mất tích ở thành phố phía tây nam Cao Hùng vào cuối tuần trước.

The Central News Agency Tuesday cited Taiwan’s National Immigration Agency (NIA) as saying 153 Vietnamese tourists arrived in Taiwan’s south-western city of Kaohsiung on December 21 and 23 in four groups.

Cơ quan Truyền thông Trung ương hôm thứ ba đã dẫn lời Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan (NIA) rằng 153 khách du lịch Việt Nam đã đến thành phố Cao Hùng ở phía tây nam Đài Loan vào ngày 21 và 23 tháng 12 theo 4 nhóm.

23 tourists who arrived on December 21 later strayed off from their groups between Nantou and New Taipei’s Sanchong District the same day, while 129 others who came on December 23 went missing on December 23 and December 24.

23 khách du lịch đến vào ngày 21 tháng 12 sau đó đã đi lạc khỏi nhóm giữa quận Nam Kinh và quận New Taipei’s Sanchong vào cùng ngày, trong khi 129 người khác đến vào ngày 23 tháng 12 đã mất tích vào ngày 23 tháng 12 và 24 tháng 12.

The only one who wasn’t missing was a tour group leader, according to Taiwanese travel agency ETholiday, which was responsible for receiving the tourists.

Người duy nhất không mất tích là một trưởng nhóm du lịch, theo công ty du lịch Đài Loan ETholiday, hãng chịu trách nhiệm tiếp nhận các khách du lịch này.

The tourists’ itineraries were arranged by the Vietnam’s International Holidays Trading Travel Co.. They applied for electronic visas under a program launched in 2015, which requires no visa fees for travelers from Indonesia, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos and India.

Hành trình của các du khách được sắp xếp bởi Công ty Du lịch Thương mại Ngày lễ Quốc tế Việt Nam. Họ đã nộp đơn xin thị thực điện tử theo chương trình được đưa ra từ năm 2015, không yêu cầu phí xin thị thực cho du khách đến từ Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ.

The program, a part of Taiwan’s New Southbound Policy to establish closer ties with selected nations, also allows simplified visa procedures for groups of five tourists or more from the aforementioned six countries, as long as they are organized by “quality travel agencies” recognized by the Tourism Bureau or if they are part of company-sponsored groups.

Chương trình này, một phần của Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan nhằm thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia được lựa chọn, cũng cho phép đơn giản hóa thủ tục visa cho nhóm khách du lịch từ 5 người trở lên từ sáu quốc gia nói trên, miễn là họ được sắp xếp bởi “các hãng du lịch chất lượng” được công nhận bởi Cục Du lịch (Đài Loan) hoặc nếu họ thuộc của các nhóm được các công ty tài trợ.

ETholiday reported the situation of the 152 missing tourists to Taiwan’s Tourism Bureau, the NIA and the Ministry of Foreign Affairs.

ETholiday đã báo cáo sự việc 152 khách du lịch mất tích đến Cục Du lịch Đài Loan, NIA và Bộ Ngoại giao.

The agency believes that the tourists faked the purpose of their visit.

Các cơ quan tin rằng khách du lịch giả mạo mục đích chuyến đi của họ.

The Tourism Bureau subsequently asked the foreign ministry to suspend future visa applications from the Vietnamese agency responsible for the missing tourists.

Cục Du lịch sau đó đã yêu cầu Bộ Ngoại giao đình chỉ các đơn xin thị thực trong tương lai từ hãng du lịch Việt Nam chịu trách nhiệm về vụ khách du lịch mất tích.

In response, the foreign ministry has not only canceled the visas of the 152 missing tourists, but also that of 182 other Vietnamese applications submitted under the same program.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao đã không chỉ hủy thị thực của 152 khách du lịch mất tích, mà còn hủy đơn xin thị thực của 182 người Việt Nam khác nộp theo cùng một chương trình.

The NIA has also formed a task force including members of the local police to hunt the missing persons. They will also investigate the case for human trafficking and whether human smugglers were involved.

NIA cũng đã thành lập một đội chuyên trách bao gồm thành viên từ lực lượng cảnh sát địa phương để truy tìm những người mất tích. Họ cũng sẽ điều tra liệu những kẻ buôn người có liên quan đến sự việc hay không.

Once found, the tourists would be deported for violating Taiwan’s Immigration Act and banned from entering the territory for an unspecified amount of time, the NIA said Tuesday.

Sau khi bị tìm thấy, các khách du lịch sẽ bị trục xuất vì vi phạm Đạo luật Di trú Đài Loan và bị cấm vào lãnh thổ này vô thời hạn, NIA cho biết hôm thứ ba.

This is Taiwan’s biggest case of missing tourists in recent years, said Cheng Ying-huei, director of the Tourism Bureau’s International Affairs Department. The number is more than the total of tourists that gave gone missing in Taiwan over the past three years.

Đây là trường hợp khách du lịch mất tích lớn nhất của Đài Loan trong những năm gần đây, Cheng Ying-huei, giám đốc Sở Du lịch Quốc tế thuộc Cục Du lịch. Con số này nhiều hơn tổng số khách du lịch đã mất tích ở Đài Loan trong ba năm qua.

Ever since it lifted a 10-year ban on certain categories of Vietnamese workers in 2015, Taiwan has been a top destination for Vietnamese looking for jobs overseas. 65,000 Vietnamese workers were sent to Taiwan this year, accounting for nearly half of the total number who went overseas that year.

Kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm 10 năm đối với một số loại hình lao động từ Việt Nam vào năm 2015, Đài Loan đã là điểm đến hàng đầu của những người Việt Nam tìm kiếm công việc ở nước ngoài. 65.000 công nhân Việt Nam đã được đưa đến Đài Loan trong năm nay, chiếm gần một nửa tổng số người ra nước ngoài trong năm.

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/taiwan-cancels-many-visa-applications-after-152-vietnamese-tourists-disappear-3859748.html

WORD BANK:

cite /saɪt/ (v): dẫn lời

stray off /streɪ/ (v): đi lạc

itinerary /aɪˈtɪn.ər.ər.i/ [C1] (n): hành trình

aforementioned /əˈfɔːˌmen.ʃənd/ (adj): nói trên, được nhắc đến trước đó

suspend /səˈspend/ [C1] (v): đình chỉ

human trafficking /ˈhjuː.mən ˈtræf.ɪ.kɪŋ/ (n): buôn người

human smuggler /ˈhjuː.mən ˈbʌdʒ.i ˌsmʌɡ.lə/ (n): kẻ buôn người

deport /dɪˈpɔːt/ (v): trục xuất

territory /ˈter.ɪ.tər.i/ (n): lãnh thổ

unspecified /ʌnˈspes.ɪ.faɪd/ (adj): không xác định


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular