Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedThese are the world's biggest exporters

These are the world’s biggest exporters

[Reading level: C1 – Advanced]

For the first time in decades, trade barriers appear to be increasing around the world.

 

Brexit negotiations have helped to create an environment of uncertainty, while the introduction of American tariffs on imports of steel and aluminum – along with the resulting retaliatory measures – have created more tangible barriers to international trade.

 

Now, there is now even rhetoric coming from D.C. about adding tariffs to $200 billion of goods coming from China, and NAFTA renegotiations have long been on President Trump’s agenda.

 

The G7 meeting in Canada also gave recent indications on the state of the existing trade atmosphere. For the first time in recent memory, the meeting of Western leaders was tense, resulting in name-calling and accusations, giving the impression that the worst could be yet to come.

 

Who are the world’s biggest exporters? – Các nước xuất khẩu lớn nhất thế giới là ai?

As the environment around trade shifts, it’s worth noting the countries that have the biggest stakes in international trade to start with.

 

Both imports and exports matter, but today’s map from HowMuch.net focuses exclusively on the world’s biggest exporters. Each country is re-sized based on the latest export data from the World Trade Organization for 2017, and countries with fewer than $20 billion in exports are excluded altogether.

 

Here are the 10 countries with the most exports in 2017.

 

China leads the way with $2.26 trillion in exports per year, but the country also has a sizable population of nearly 1.4 billion.

 

Germany, which is a massive exporter of automobiles, sends a whopping $1.45 trillion of goods abroad every year despite only having 83 million people. That’s an astounding $18,000 per person in exports.

 

The United States is the world’s second largest exporter in terms of absolute value. However, if you compare it on a per capita basis to a nation like Germany, it’s clear that the U.S. relies less on exports overall. The country exported $1.55 trillion in goods in 2017, about $4,800 per person.

 

Source: https://www.weforum.org/agenda/2018/06/these-are-the-worlds-biggest-exporters/?fbclid=IwAR2QwnjUDU-VrLAlAJjr0UqyLZehMVGVFUpPtiufP_1nEIrGFK0pslsOLaM

WORD BANK:

barrier /ˈbær.i.ər/ [B2] (n): rào cản

negotiation /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/ [C1] (n): cuộc đàm phán

uncertainty /ʌnˈsɜː.tən.ti/ [C1] (n): sự không chắc chắn

tariff /ˈtær.ɪf/ (n): thuế quan

aluminum /əˈlu·mə·nəm/ (n): nhôm

retaliatory /rɪˈtæl.i.ə.tər.i/ (adj): mang mục đích trả đũa

tangible /ˈtæn.dʒə.bəl/ [C2] (adj): hữu hình

rhetoric /ˈret.ər.ɪk/ (n): lời hoa mỹ

agenda /əˈdʒen.də/ [C1] (n): chương trình nghị sự

indication /ˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən/ [C1] (n): dự đoán, dấu hiệu

accusation /ˌæk.jəˈzeɪ.ʃən/ [C1] (n): sự buộc tội

stake /steɪk/ (n): cổ phần, lợi nhuận

exclusively /ɪkˈskluː.sɪv.li/ [C1] (adv): chỉ dành riêng cho ai/cái gì

altogether /ˌɔːl.təˈɡeð.ər/ [B2] (adv): tất cả, hoàn toàn

sizable /ˈsaɪ.zə.bəl/ (adj): khá lớn, tương đối lớn

massive /ˈmæs.ɪv/ [B2] (adj): khổng lồ

whopping /ˈwɒp.ɪŋ/ (adv): tới tận

astounding /əˈstaʊn.dɪŋ/ (adj): đáng kinh ngạc

absolute value /ˌæb.sə.luːt ˈvæl.juː/ (n): giá trị tuyệt đối


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular