Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateApple's must-have new product is a $19 cloth

Apple’s must-have new product is a $19 cloth

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

People who can’t afford to spend $6,000 on Apple’s new MacBook Pro Display XDR can now at least buy the cloth that used to come with it, though strong consumer demand means it could be several more weeks or months before they actually get it.

 

Among a cluster of new products including laptops and speakers, Apple’s $19 Polishing Cloth is proving to be a runaway hit. It’s in such demand that the 6.3-by-6.3-inch cloth is “currently unavailable” at retail stores, and will take 10 to 12 weeks to be delivered if ordered online.

 

The heavy demand involves an accessory that could be viewed as overpriced, given that other brands of microfiber cloths are sold in packs of of six for under $9 on Amazon.

 

Along with luring buyers, the product has also sparked a few jokes on Twitter and some baiting of Apple CEO Tim Cook by Tesla’s Elon Musk.

 

When Cook touted the opening of an Apple store in Turkey in a tweet, Musk responded with “Come see the Apple Cloth,” along with a trademark logo.

 

Another person quipped in a tweet: “Coming soon!!! ibox, a beautifully designed cardboard box with apple logo to store apple cloth when not in use. The box is only compatible with Apple cloth. Pre order now $22 for regular and $29 for pro version. Watch the special event!!!”

 

Imprinted with the Apple logo, the cloth is made of “soft, nonabrasive material” and wipes smudges off screens without scratching the surfaces, according to the product’s description.

 

In reality, the cloth is not new, as Apple had been giving it at no charge to customers who bought one of the company’s upscale monitors, the Pro Display XDR. Apple started selling the cloth as a stand-alone product earlier this month.

 

Source: https://www.cbsnews.com/news/apples-polishing-cloth-to-clean-screens/

WORD BANK:

afford /əˈfɔːd/ [B1] (v): đủ khả năng chi trả

a cluster of sth /ˈklʌs.tər/ (quant): đám, bó, cụm đàn

a runaway hit (n): cú hit lớn

in demand /dɪˈmɑːnd/ (adj): có nhu cầu lớn

overpriced /ˌəʊ.vəˈpraɪst/ (adj): được bán với giá quá cao

given that (expression): với việc, với thực tế rằng

microfiber /ˈmaɪ.kroʊˌfaɪ.bɚ/ (n): vi sợi

lure /lʊər/ [C2] (v): thu hút

spark /spɑːk/ [C2] (v): khuấy động

baiting (n): lời châm trọc

tout /taʊt/ (v): quảng cáo

trademark /ˈtreɪd.mɑːk/ (n): thương hiệu

quip /kwɪp/ (n, v): châm biếm, lời chua cay

compatible with sth /kəmˈpæt.ə.bəl/ [C1] (adj): tương thích với

imprint /ɪmˈprɪnt/ (v): in

nonabrasive /nɒn.əˈbreɪ.sɪv/ (adj): không ăn mòn

smudge /smʌdʒ/ (n): vết ố, vết bẩn

upscale /ˈʌp.skeɪl/ (n): cao cấp


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular